Kalkınmış bir Türkiye'nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donatılmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer. Bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür.

Gençlerimizin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerekiyor, Böylelikle yetiştirilecek nitelikli işgücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmış olacak, nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerinde istihdam sağlanmış olacaktır.
Türkiye'de gençlerin meslek liselerine  ilgisi olması gerekenin çok altında. Bunun temel nedeni gençlerin iş bulma olanaklarının üniversite mezunu öğrenciler için daha fazla olduğunu düşünmeleridir. Oysa üretim, sanayi nitelikli ara eleman bulamamaktan şikayetçidir. Bütün bunların üstüne bir de üniversite mezunlarının işsiz kalma oranını da eklersek meslek liselerine ilginin artması için bir şeyler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

  Ülkemizde meslek liselerindeki eğitimin ele alınması, dünya ile rekabet edecek düzeye çıkarılmaya çalışılmalı, Çağa uygun teçhizatlar ile donatılan meslek liselerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmeli, ve yeni dönemin sloganı  ”insana yatırım” olarak hedefe ulaşılmalıdır.

  İlçemizi değerlendirdiğimizde ise farklı sektörlerde üretim yapan sanayi tesislerinde ciddi bir ara elaman ihtiyacının olduğunu görüyoruz, bu ihtiyacı karşılayacak nitelikli elaman yetiştirilmesi için, sanayiciler ile iş birliği bir an önce yapılmalıdır, öncelikler belirlenmelidir, meslek liselerindeki, çağı geçmiş makine ve ekipmanlar yenilenmelidir, bu konuda sanayicimiz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bilimin ışında sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirebiliriz. Nitelikli üretim için nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var.

  ÜRETEN BİR TÜRKİYE İÇİN “MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ”

Hüseyin ERDEM 26/08/2022