Bugüne dek bölge ve ülke hayvancılığı için pek çok önemli projeyi hayata geçiren MAKÜ Tarım Teknolojileri alanında da önemli bir atılıma imza atıyor. MAKÜ senatosunun son toplantısında aldığı kararla üniversite bünyesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin kurulması teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderildi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Dünyada yaşanan salgınlar, savaşlar, afetler ve kuraklık gibi olaylar, tarım ve gıda sektörünün dışa bağımlılığını azaltmanın ve ülkenin mevcut tarım potansiyelini en üst düzeyde kullanmanın zorunlu hale geldiğini gösteriyor.

Bu nedenle, nitelikli teknik personel ve mühendislerin yetiştirilmesi büyük bir önem taşıyor. Burdur, tarım ve hayvancılık sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Burdur’un tarım makineleri imalat sanayi sektöründe aktif bir rol oynaması, bölgede tarım alet ve makine imalatı ve ihracatı yapan birçok firmanın bulunması, üniversite ile bu firmalar arasındaki iş birliklerinin öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatları sunması, yeni tarım aletleri ve makinelerinin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin kurulmasıyla daha da güçlenecek. Aynı zamanda, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla bölgeye ve ülkeye büyük fayda sağlayacak. Üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MAKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin kurulması, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü makine, sistem ve teknoloji konusunda bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, bu fakülte sayesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları sağlanarak mezuniyet sonrası istihdam olanakları artırılacak.