Prof. Dr. Alparslan, dekanlık görevine başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Bucak Halkı ve Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bugün itibariyle Bucak İşletme Fakültesi'nin dekanı olarak atanmış olmanın onur ve sorumluluğunu hissediyorum. Başta fakültemizin kurucu dekanı, Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Hüseyin Dalgar olmak üzere geçmiş dönemde dekanlık yapmış değerli hocam Prof. Dr. Ömer Tekşen ve emaneti bugün itibari ile teslim aldığım değerli kardeşim Prof. Dr. Osman Akın’a teşekkürü bir borç bilirim.

Bucak İşletme Fakültesi olarak yeni dönemde; Ekonomi ve Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve İşletme bölümlerimizde 'projeci-sahada-aksiyoner öğrenciler” yetiştirmeye devam edeceğiz.

"Projeci" yaklaşımla, öğrencilerimizi; bilgilerini pratik ve yenilikçi projeler geliştirecek şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, onların iş dünyasına ve toplumsal sorunlara pratik çözümler getirebilecek yetenek ve tecrübelerle donatılmasını arzu ediyoruz. "Sahada" eğitim yaklaşımımız ise, öğrencilerimizin sınıf dışındaki “gerçeklikler”e uyum göstermesini sağlamak adına, özellikle sektörle iş birliği içinde deneyim kazanmalarını ifade ediyor. Türkiye’nin nadir uygulamalı eğitim veren fakültelerinden biri olan fakültemizin, istihdam garantili bir işletme fakültesi olması için elimizden geleni yapacağız.

"Aksiyoner" öğrenci profili ise, öğrencilerimizin sadece bilgi sahibi olmalarının ötesinde, bu bilgiyi aktif olarak kullanarak toplumsal sorunlara çözüm üretebilmelerini ifade ediyor. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle donanarak topluma pozitif katkılarda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Böylece üniversitemizin “Evrensel Bilgiden Toplumsal Katkıya” politikasına yüksek katkı sağlayan bir fakülte olmayı istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde, bu üç temel yaklaşımı uygulama pratikleri ile hayata geçirerek, Bucak İşletme Fakültesi'nin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmasını sağlamak temel amacımızı oluşturacak.

Bu önemli yolculukta sizlerin desteği ve katılımı bizim için büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte Bucak İşletme Fakültesi’ni daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.

Saygılarımla.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin