Vekil Akbulut mesajında şu ifadeleri kullandı:" Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin doğru, tarafsız, ilkeli, objektif şekilde anlaşılıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde gazetecilerimizin etkin bir rolü bulunmaktadır.

Özellikle günümüzün hızla küreselleşen dünyasında; kitle iletişiminin önemi daha da artmıştır. Basın; milletimizin, insanımızın ve şehrimizin ortak sesi ve kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Gelişen teknolojiyle bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha da kıymetli hale gelmiştir.

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları; gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Özellikle basına baskıların arttığı, tek sesliliğin yayılmaya çalışıldığı, muhalif gazetecilerin suçlandığı, sorgusuz sualsiz halise atıldığı, tehdit edildiği,kaleminin kırıldığı, maddi ve manevi zorluk yaşatıldığı şu dönemlerde gazetecilik mesleğinin önemi, basın mensuplarımızın da değeri daha da anlaşılmakta ve takdir edilmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin gelişimi ve daha güzel yarınlara ulaşması noktasında birlikte yürüdüğümüz Burdurumuzun değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm gazeteci dostlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sağlık, esenlikler ve çalışma hayatlarında başarılar diliyor, bu görevi icra ederken hayattan koparılan, vefat eden ve katledilen bütün gazetecilere rahmet diliyorum. Tüm basın emekçilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun”dedi.

Kaynak: Gazete BU