VakıfBank, 1985 memur alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur olmak üzere 6 farklı unvan için gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak
  • Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak
  • Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak
  • Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak
  • Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak
  • En az 4 yıllık lisans mezunu olmak veya son sınıfta okuyor olmak
  • Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak

Başvuru Süreci

Başvurular, 15 Temmuz-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

VakıfBank 2023 Memur Alım İlanı

Sınav Tarihi ve Yeri

Sınav, 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.

Sınav İçeriği

Sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini ölçen bir yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Yazılı sınav, 200 sorudan oluşacak ve 120 dakika sürecektir. Sorular, Türkçe, Matematik, Genel Yetenek ve Genel Kültür konularını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

Mülakatta adayların, bankacılık sektörü hakkındaki bilgi ve becerilerini, mesleki yeterliliklerini ve iletişim becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.