T.C. BUCAK İCRA DAİRESİ
2021/152 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :02/07/2021 Tarihli Bilirkişi Raporuna Göre; Taşınmaz Burdur İli,Bucakilçesi, Kızılcaağaç Köyü, Köyiçi mevkii, 165 ada, 32 parselde, İki katlı kargir ev ve 5 adet ahır ve arsa vasfında olup;1908,95m2 dir.Taşınmazın üzerindedeğer artırıcı ağaçlar, iki katlı kjargir ev ve ahırlar bulunmaktadır.Taşınmazın tamamı borçlu Hatice Öztürk’eaittir.Taşınmaz, Kızılcaağaç Köyü merkezinin kuzey-batısında,köy yerleşim sınırları içindedir. Üzerinde kargir iki katlı ev,ahırlar ve ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın batısı Mer’a,kuzeyi devlet ormanı,güneyi köy yolu ve doğusu komşu taşınmazlar ile çevrilidir. Taşınmazın elektrik ve şebeke su imkanlarından yararlanma imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın yukarıda belirtilen özellikleri, miktarı,geometrik şekli,yol durumu,toprak yapısı ve topoğrafyası, köy yerleşim sınırları içinde olması,köy merkezinde oluşu,mahalli çevre emsal satış değerleri, emsal satış ve satılıklar, bölgeye olan arz/talep dengesi ve emlak piyasa şartları dikkate alındığında 1 m2’si 50,00TL/m2 ‘dir. Toplam Arazi Değeri= 1908,95m2*50,00TL/m2=95947,50 TL. dir.Tamamı borçluya aittir.Kızılcaağaç köyü, 165 ada, 32 nolu parsel; Parsel üzerinde bir ev , 5 adet ahır ve bahçesinde muhtelif tür ve yaşta meyve ağaçları bulunmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan muhtelif tür ve yaştaki ağaçlara ait detaylı bilgi aşağıdadır.
Ağacın Türü    Ortalama Yaşı    Sayısı    Fiyatı (TL)    Toplam Tutarı(TL)
Badem(Bakımsız)    40 yaş üzeri    1    400    400
Badem    20 yaş üzeri    1    200    200
Asma    40 yaş üzeri    1    600    600
Asma    20 yaş üzeri    7    300    2100
Ceviz    40 yaş üzeri    1    800    800
Ceviz (Bakımsız)    10 yaş üzeri    2    150    300
Ceviz    2-3 yaş üzeri    1    50    50
Dut    40 yaş üzeri    1    400    400
Dut    20 yaş üzeri    1    200    200
İğde(Bakımsız)    40 yaş üzeri    3    500    1500
İğde    20 yaş üzeri    1    250    250
Elma    10 yaş civarı    1    150    150
Çam    40 yaş civarı    1    250    50
Erik    10 yaş civarı    2    150    300
Nar    10 yaş civarı    1    150    150
Şeftali    10 yaş civarı    1    150    150
İncir    20 yaş üzeri    3    300    900
Zeytin    4-6 yaş arası    2    80    160
Zeytin    2-3 yaş arası    2    40    80
Gül    Muhtelif    2    80    160
Toplam                8900
Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve ağaçlarının keşif tarihi itibariyle Üretim Maliyet Hesabınagöre toplam değeri=8900.- TL’dir. Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve kültürel işlemleri (budama, ilaçlama, zirai mücadele vb) yapılmamış bakımsız ağaçlardır. Kızılcaağaç Köyü165 ada 32 nolu parsel içerisinde 2 katlı ev 5 adet ahır yapısı vardır. 2 katlı ev: Yarı kargir biçimde yapılmış yapıdır. Tavan ve tabanlarında betonarme kullanılmıştır. Balkon olan kısmı daha sonra PVC ile kapatılmış ve kapalı alan haline getirilmiştir. Sıva boyaları iyi durumdadır. Ahşap iskeletli kiremit örtülü çatısı vardır. Elektrik, su ve sıcak su tesisatı bulunmaktadır. Alt katı depo özellikli üst katı ise mesken tipidir. Keşif günü itibariyle kullanılabilir durumdadır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır. 1.Ahır: Yığma briket tuğlası ile sıvasız boyasız inşa edilmiştir. Üzerinde betonsuz ahşap iskeletli kiremit örtülü çatı vardır. Kaba inşaat özelliklerindedir, ahır/depo olarak kullanılabilir durumdadır. Kapı ve pencereleri iptidai olarak yapılmıştır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.2.Ahır: Yığma briket tuğlası ile sıvasız boyasız inşa edilmiştir. Üzerinde betonsuz ahşap iskeletli kiremit örtülü çatı vardır. Kaba inşaat özelliklerindedir, ahır/depo olarak kullanılabilir durumdadır. Demir kapısı vardır. Pencereleri iptidai olarak yapılmıştır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.3.Ahır: Betonarme olarak inşa edilmiştir. 3 tarafı kapalıdır. Boyası sıvası yoktur.Ön cephesi ise hayvanlara gezinti alanı olarak açık bırakılmıştır. Trapez saçtan yapılma kırma çatısı vardır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.4.Ahır: Yığma tuğla 3 tarafı çevrelenen alan üzerine trapez saçtan kırma çatı ile oluşturulmuş. Depo ve park alanı olarak kullanılmaktadır. Kapısı penceresi yoktur. Boyası sıvası yoktur.Bitişik kısmında kaydırma ile köpek kulübesi olarak kullanılmaktadır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.5. Ahır: Yığma tuğla ile örülmüştür. Boyası sıvası yoktur. Üzeri ahşap merdekler ile iskelet oluşturulup naylon ile kapatılmıştır. Küçükbaş ağılı olarak kullanılabilir durumdadır. İptidai olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Fen bilirkişisinden alınan ölçüye göre sahip olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bulunduğu sınıf ile 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” tablosuna göre ve yapının yaşı ile mevcut durumu dikkate alınınca düşülecek amortisman payı ile yapının keşif tarihli değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.
29/09/2021    m²    TL/M²    Yıpranma    Değer
Ev    242,00 m²    1.360,00 TL    60%    131.648,00 TL
Ahır 1    32,00 m²    390,00 TL    80%    2.496,00 TL
Ahır 2    60,00 m²    390,00 TL    70%    7.020,00 TL
Ahır 3    72,00 m²    940,00 TL    60%    27.072,00 TL
Ahır 4    76,00 m²    940,00 TL    80%    17145,00 TL
Ahır 5    27,00 m²    390,00 TL    90%    1.053,00 TL
Toplam Yapı Değeri    186434,00 TL
Kıymet takdiri istenilen Kızılcaağaç Köyü 165 ada 32 parselin toplam(ar+ağaç+bina ,ahır) değeri lar)toplamı: 95947,50+8900,00+186434,00=291281,50 TL. Değerindedir. Denilmektedir.
Adresi : Burdur İli Bucak İlçesi Kızılcaağaç KöyüBucak / BURDUR
Yüzölçümü : 1.908,95 m2
İmar Durumu : Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında tarım arazisidir.
Kıymeti : 291.281,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : Konak mah. gençosman cad. Bucak Belediye Başkanlığı Recai Tosyalı Düğün Salonu no:94 Bucak/Burdur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.