Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), üniversitenin akademik performansını doğru politikalarla artırma, kaynakların etkin yönetilmesi ve performansa dayalı teşvik sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Kalınlı MAKÜ’ye davet edilerek ODTÜ'nün ilgili alanlardaki çalışmalarından bilgiler alındı. Toplantının açılışında MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, önümüzdeki dönemde üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralama platformlarında daha görünür olması adına akademik başarının önemini vurgulayarak, bu doğrultuda araştırma geliştirme koordinatörlüğü kurulduğunu ve bu alana daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

MAKÜ’de Akademik Performans İzleme ve Yönetim Sistemi Toplantısı Yapıldı 2

Toplantıya rektör yardımcıları, rektör danışmanları, ar-ge koordinatörü, dijital dönüşüm koordinatörü, kalite koordinatörü ve bilgi işlem daire başkanı da katıldı. Toplantıda Prof. Dr. Adem Kalınlı üniversite akademik performansının yönetimi ve izlenmesine dair veriye dayalı stratejik yönetim konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, "birçok farklı alanda başarıları olmasına rağmen bütünlüklü veri yönetimi sistemlerinin olmamasından dolayı üniversitelerin doğru ve sağlıklı politikalar üretmekte zorlandıklarını belirterek insan kaynağı ve varlıkların doğru yönetimi, üniversitenin hedefleri doğrultusunda teşvik mekanizmaları uygulaması, farkındalığın artırılması ve üniversitenin bütün akademik personelinin sorumluluk alması ile akademik performans ve başarının arttırılabileceğini söyledi." şeklinde konuştu.

MAKÜ’de Akademik Performans İzleme ve Yönetim Sistemi Toplantısı Yapıldı

Sunumun özetini de üniversite senatosuna sunan Kalınlı, veriye dayalı etkili politika ve stratejilerin akademik birimlerin yönetimindeki önemini belirterek yöneticilerin stratejik yönetim için zaman ayırmasının önemine değindi. Ulusal ve uluslararası farklı sıralama kuruluşlarında yer alan ülkemiz üniversitelerinin durumlarını değerlendiren Prof. Dr. Kalınlı, sıralamalarda etkili olan parametreler, üniversitelerin görünürlüğünün artırılmasında önemli etkenler, etkin veri ve performans yönetimi, sürdürülebilir kampüs gibi konularda senato üyelerine bilgiler verdi.