HE Yükseköğretim Sıralama Kuruluşu, Yükseköğretim Kurumlarını Araştırma, Uluslararasılaşma, Eğitim-Öğretim Kalitesi, Kurumun Sosyal, Kültürel ve Kalite Güvencesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Akademik Şeffaflık gibi temel performans göstergelerine göre sıralayan bilimsel, akademik ve araştırma sıralama kurumudur.

Üniversiteleri uluslararası akademik performanslarına göre sıralayan bir diğer Dünya Sıralama Kuruluşunun raporunda (SCIMAGO Institutions Rankings 2024) Türkiye’den 140, Orta Doğu’dan 565 ve Dünya’dan 4762 Üniversite yer aldı.

Bu rapora göre MAKÜ, Psikoloji alanında Türkiye’de 2., Orta Doğu’da 17., Dünya’da 694., Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında Türkiye’de 3., Orta Doğu’da 12., Dünya’da 295., Sanat ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye’de 8., Orta Doğu’da 25., Dünya’da 753. ve Veteriner alanında Türkiye’de 10., Orta Doğu’da 44., Dünya’da 529. sırada yer alarak ilgili alanlarda Dünya’da ilk 1000, Orta Doğu’da ilk 50, Türkiye’de ilk 10 Üniversite arasına girmeyi başardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ