TÜBİTAK tarafından oluşturulan ve Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, Üniversitelerin Kalite ve Hacim göstergeleri temelinde yeni dönem verileri ile güncellenmiş ve 200 üniversite, 132 alt araştırma alanı temelinde değerlendirmeye alınmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), “Kalite” açısından 200 üniversite arasında Dil/Edebiyat ve Arıtma Teknolojileri alanlarında 3. sırada, Çevre Bilimleri-Entegre Havza alanında 6. sırada, Ormancılık, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri alanında 10. sırada, Fizik-İstatistiksel ve Doğrusal Olmayan Fizik alanında 14. sırada yer alırken, “hem Kalite hem de Hacim” açısından Psikoloji alanında 13. sırada, Güneş Enerjisi alanında 11. sırada, Biyoenerji alanında 12. sırada ve İmmünoloji alanında 15. sırada yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. MAKÜ, 2 alanda Kalite açısından Türkiye'nin 3. sırasında ve 22 alanda hem Kalite hem de Hacim açısından en iyiler arasında yer almıştır.
Kalite ve İşbirliğiyle Akademik Zirveye Yolculuk

Yetkinlik analizinde, “Kalite Göstergesi” olarak, üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10'luk dilimine girmiş yayın sayısı; akademisyenlerin araştırma verimliliği; Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı; ve uluslararası işbirlikleri ile üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergeler esas alınmıştır.

“Hacim Göstergesi” olarak ise, üniversitenin dünyadaki bilgi birikimine katkısı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi ve üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye göre bağıl odaklanma endeksine yönelik göstergeler esas alınmıştır.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, bilim ve teknoloji temelli kalite anlayışıyla MAKÜ'nün iç ve dış paydaşlarıyla birlikte sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik temelinde önemli çalışmalar yaptığını ve önümüzdeki dönemlerde başarılarının katlanarak artacağını ifade etti.

Rektör Dalgar kalite odaklı politikalarla kendilerini daha iyiye ulaşma konusunda destekleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK Üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, “Üniversitemizin kurumsal kimliğiyle birlikte Ülkemizin ve Üniversitemizin kalkınmasına katkı sunan tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin