Kararname, Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) kapsamında yürürlüğe girdi.

Kararname uyarınca, umuma açık yerlerde (sokak, cadde, mahalle arası, apartman boşlukları) izmarit atan kişilere 3,036 TL para cezası kesilecek. Araç içinden veya pencereden sokağa fırlatılan izmaritler için de aynı ceza uygulanacak.

Yere çöp atmanın cezası da 2023 yılında 3,036 TL olarak artış gösterdi (2022'de 1,362 TL). Gürültü çıkaranlar da ceza alacak; diğerleri rahatsız edecek seviyede gürültü çıkaranlara 4,839 TL para cezası kesilecek. Eğlence mekanları, gürültü kirliliğine neden oldukları için 146,576 TL para cezasına tabi tutulacak.

Kararname, çevre kirliliğini önlemek ve kamu düzenini korumak amacıyla alındı.