Rekabet Kurumu, Google'a yönelik önemli bir karar aldı. Kurumun açıklamasına göre, Google'ın yerel arama hizmetlerinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle günlük gelirlerinin onbinde beşi oranında para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bu kararın gerekçesi, Google'ın 15 Nisan 2024'ten itibaren yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini ihlal etmesidir. Eğer bu yükümlülükler yerine getirilmezse, Google her gün için 2023 yılı gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında idari para cezasına çarptırılacak.

Rekabet Kurumu

Belirlenen ceza miktarı, Google'ın günlük gelirlerinin sadece küçük bir yüzdesini oluşturmasına rağmen, şirket üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bu durum, Google'ı yerel arama hizmetlerindeki rekabeti artırmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Google'ın bu karara nasıl bir tepki vereceği ve ceza miktarını ödemek için ne tür adımlar atacağı ise henüz netlik kazanmamıştır. Bu gelişmeler, Google ile Rekabet Kurumu arasındaki ilişkilerin ve rekabet ortamının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi