ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ nedir ?

Özgül öğrenme güçlüğü, DİSLEKSİ olarak bilinen normal ya da normal üstü zekaya sahip çocuklarda ve yetişkinlerde görülen NÖROGELİŞİMSEL bir durumdur .

Genetik veya çevresel faktörlerin sebep olduğu, dil, okuma, yazma, matematik ve motor becerilerinde sorunların yaşanmasıdır.

Disleksi tanılı bireyin geçmişinde genel olarak Dil veya Konuşma bozukluklarına rastlanabilir. Aileler buna çok dikkat etmeliler. Konuşma güçlüğü veya geç konuşma, beraberinde akıcı okuma sorunları, okuduğunu anlamada güçlükler ve bu güçlükler ile birlikte sözcük bilgisi, dilbilgisi gibi dil becerilerindeki yetersizlikleri getirir.

Okul öncesi dönemde belirtiler vermesine rağmen, bilinçli olmazsanız anlayamazsınız.

ilkokul döneminde çocuk okumayı öğrenmeye başladığında akademik anlamda akranlarından önemli ölçüde geride performans gösterirince fark edilir. . Oysa ki ailenin bilinçli olması erken tanı ve erken müdahaleyi getirir.

Doğru eğitim ve anlayış önemlidir. Özgül öğrenme güçlüklerinin hepsinin bir bireyde aynı seviyede ve baskın şekilde görüleceği anlamına gelmez. Farklı seviyelerde ve çeşitlikte görülebilir. Her birey farklıdır ve farklılıkları gözetilerek eğitime alınmalıdır.

 Çocuklarımızın öğrenme sırasında beynin farklı işleyişi ile, üç boyutlu görme, mekânsal muhakeme, analitik düşünme becerileri ile problem çözmede ve üretken düşünmede farklı bakış açıları vardır. Çocukluktan gelen sürdürme ile yetişkinlikte devam eder. 

Çocuklarda en sık görülen  disleksi ve diskalkulidir.     

disleksi nedir

DİSLEKSİ Nedir ?

Harflerin konuşma seslerini tanısa da, bu harfler ile kelimeleri oluşturup okurken yaşıtlarına göre beklenen başarıyı gösterememesidir.  Okumayı öğrenirken ve heceleri birleştirirken zorlanma, hece kavramında güçlük ,okuma hızında yavaşlık, okuduğunu anlamakta zorlanma, okurken kelimeleri değiştirme, satır atlayarak okuma, eksik okuma, okuma yazmada örnek olarak; B ile D / 3 ile E / 4 ile 7 /p ile q harfleri ve rakamları karıştırmak

DİSGRAFİ  Nedir ?
Harf, şekil ve rakamların yazımında, şekil bozuklukları, bitişik ve ayrık yazma ve kompozisyon oluşturma becerilerinde sorunlar olarak kendini göstermektedir.  

Şekil ve işaretlere örnek olarak da x ile + vb. benzer şekilleri karıştırmak örnek verilebilir 

DİSKALKULİ Nedir ?

Matematik alanında güçlük yaşamasıdır. Sıralama ve kısa süreli hafızayı işleme bölümünde gerçekleşir. Ezberleme de çok sorun yaşarlar. Çarpım tablosu, haftanın günleri, ayları, mevsimleri ezberleyememe örnek gösterilebiliriz.

Akıldan matematik hesabı yapmak ve saat ezberleme, yaşanan unutkanlıklar, eşyalarını kaybetme Sağını solunu karıştırma rakamları ters okumak veya yazmak vb. Diskalkuli bölümünde görülür

DİSKALKULİ Nedir

DİSPRAKSİ Nedir ?

Motor becerilerinde yaşanan güçlüktür.

Kaba motor hareketlerine örnek olarak, topa istenilen şekilde vuramama ve atamama, koşamama, bisiklete binememe ip atlayamama, kaykaya ve patene binememe gibi büyük hareketler bu bölümdedir.

İnce  motor hareketler:                                
El işi yapmak, kalem tutmada yazı yazmada güçlük yaşamak, düğüm atamamak, ayakkabı ipi bağlayamamak vb. ufak hareketler dediğimiz çalışmaları içeren bölümdür.

Çok iyi Eğitim ve sosyal yaşam desteği sayesinde, yaşadıkları güçlüklerle baş etmeyi öğrenebildikleri gibi bu güçlüklerin birçoğu zaman içinde ortadan kalkabilmektedir.

Disleksi Aileleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep ÖRGELER