İlimiz Tarım ve Hayvancılığının tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştayın hayırlı olmasını dileyen Vali Öksüz, Tarımın Ülkelerin ana gündem konusu olduğuna dikkat çekti.

Yapacağımız çalıştayla; bu alandaki bir çok konuda fikir telakkisi yaparak, atılması gereken adımlar ve yol haritasını belirleyeceklerini ifade eden Vali Öksüz, amacımız üreticimizin, çiftçimizin alın teri zayi olmadan, Burdur’un tarım ve hayvancılık sektörünü daha ileri seviyelere nasıl taşıyabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız dedi.

20231022_154915

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel’de düzenlenen çalıştaya Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve İzzet Akbulut, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Kurum Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Merkez Başkanı Kamil Özcan, STK Temsilcileri, üreticiler ve akademisyenler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmaları Vali Öksüz, Milletvekilleri Korkmaz, Akbulut, Oğuz, Rektör Dalgar ve İl Müdürü Adıgüzel tarafından yapıldı. 

FB_IMG_1697979241603

Açılış konuşmalarının ardından program “Türkiye Yüzyılı Burdur Tarım ve Hayvancılık Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nın oturum bölümleri ile devam etti. 

Çalıştayda Büyükbaş Süt Sığırcılığı, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Hastalıkları, Örtü Altı Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ile Tarla ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği olmak üzere 6 farklı masada oturumlar gerçekleştirildi. Program, rapor sunumları ile son buldu.

20231022_154911

Vali Öksüz çalıştayda yaptığı konuşmada;

"Düzenlenen çalıştayın Teke Yöresinin Kültür Başkenti, Lavantalar diyarı, gönlü güzel insanların yaşadığı Tarım ve Hayvancılık Şehri, Huzur Şehri Burdur’umuza, çok değerli üretici çiftçilerimize, Ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum. 

Tarihi, kültürel ve turistik birçok değeri içerisinde barındıran İlimiz, bu güzelliklerin yanı sıra, son yıllarda her ne kadar Mermer Sanayisi ile ön plana çıksa da, tarım ve hayvancılığın lokomotif sektör olarak her zaman en önde yer aldığı, ekonomisinin büyük bölümünü hayvancılık ve buna bağlı bitkisel üretimin oluşturduğunu ÖNEMLİ BİR TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİDİR.

Tarım bir ülkenin ana konusudur. Hem gelir kaynağı olarak, hem de gıda ihtiyaçlarının karşılaması bakımından, ülke nüfusunun beslenmesini sağlayan, milli gelire ve istihdama katkı sunan, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılayarak ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunan en önemli sektörlerin başında gelmektedir. 

Saydığımız bu nedenlerden dolayı Ülkelerin ekonomisinde vazgeçilmez bir sektör olan TARIMIN, diğer sektörlere oranla daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

İlimiz bu anlamda tarımsal üretimde, gerek Hayvansal gerekse bitkisel üretimde önde gelen, potansiyeli bulunan şehirler arasında yer alıyor. 

Damızlık Hayvan varlığı, kaliteli süt üretimi, son yıllarda giderek artan örtü altı yetiştiriciliği ve lavanta üretimi ile dikkat çeken Burdur, tarımsal üretim sürecini ve çiftçiyi doğru kanalla teknolojiye entegre etmeyi başarmış bir ildir. 

Örgütlü çiftçi yapısı ile 255 tarımsal kalkınma sulama kooperatifi ve her 1.000 nüfusa 1 kooperatif düşen yapısıyla örnek iller arasında yer almaktadır. 

Burdur’un tarımsal ve hayvansal verilerine baktığımızda ise;

İlimiz yaklaşık 15 bin dekar sera varlığıyla önemli örtü altı üretim merkezlerinin başında geliyor. 

Yayla Seracılığında ülkede 1. sıraya yer alırken, 

örtü altı sebze üretiminde 237 bin ton üretim ile 5.

Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı 1.880 işletme ile 4.

Örtü altı alan varlığında 14 bin 500 dekarla ülkede 6. sırada yer alıyoruz.

Arazi dağılımına baktığımızda ise;

325 bin Hektar Orman Alanı (oranı (%) 45,36)

206 bin Hektar Tarım Arazisi (Oranı  (%) 28,82)

29 bin Hektar Su Satıhları (Oranı (%) 4,14,),

9.430 hektar  Çayır Mera (Oranı (%) 1,31)

146 bin hektar Tarıma elverişsiz alan (Oranı (%) 20,37) bulunuyor.

2022 yılı sonu itibariyle tarım arazilerinin ekonomik olarak sulanabilir durumunda ise İl Özel İdare kaynaklarımızla 35.883 hektar, Devlet Su İşleri kaynaklarımızla 43.078 hektar, Halk Sulaması 15.000 hektar olmak üzere, toplamda 93.961 hektar alan sulanabilir duruma getirilmiş.

Hayvan varlığımıza baktığımızda ise; tamamına yakını kültür ırkı olmak üzere 192 bin 500 büyükbaş, 420 bin küçükbaş hayvan sayısına sahibiz. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından bölgemizde 2. Ülke genelinde 33. sıradayız. Günlük 1000 ton süt üretimiyle, Ülkedeki toplam süt üretiminin payın da % 1.7’sini karşılayarak bu alanda Ülke sıralamasında 19. Sıradayız. Küçükbaşta 50., Alabalık üretiminde 10. sırada yer alıyoruz. 

Ayrıca Teke Yöresi olarak anılan İlimizde yöremize özgü süt ve et verimi yüksek olan Honamlı Keçisi önemli bir yere sahip. Üniversitemiz bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor.

Bitkisel üretime baktığımızda ise; 

Rezene ve anason üretiminde Ülke 1.siyiz

Çörokotu ve Yağ Gülü'nde Ülke 2.si

karanfilde 4., haşhaşta 6., mantar, fasulye ve lavanta üretiminde 7.

Domates üretiminde 10. sırada yer alıyoruz.

En çok dile getirilen sorunların başında gelen yem maliyetlerine değinecek olursak, bu alanda ilimizde yem bitkisi üretiminin ihtiyacı karşılama oranı % 57 olarak gözüküyor. Meralarımızın ihtiyacı karşılama oranının % 1 olduğu düşünüldüğünde bu alanda çalışmalar yapmamız, kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. 

Burdur tarım ve hayvancılık alanında çıtayı her zaman yüksek tutan iller arasında olmuştur. Son yıllarda giderek artan teknolojik gelişmelere rağmen, yeniliklere açık nitelikli üreticileri, üretmenin verdiği mutluluğun bilincinde olan kararlı çiftçi yapısı ile hem bölgesinde, hem de ülkemizde bu alanda her zaman iddialı bir iliz. 

Ancak göreve başlayışımın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen iddialı olduğumuz bu alanda eksiklerimiz olduğunu, yapılması gereken, atılması gereken adımların olduğunu da ifade etmek istiyorum.

Bunlar nedir dediğimiz zaman ilk dile getirilen konulardan bir tanesi, İlimizin ve aynı zamanda ülke genelindeki üreticilerimizin ve yöresel ürünlerin en büyük sorununun, yöresel değerlerimizin hak ettiği yere getirilememiş ve ekonomik açıdan katma değere çevrilememiş olduğunu düşünüyorum.   

Coğrafi işaretlemenin, kurumsallaşmanın, kooperatifleşmenin yanında en önemli konunun markalaşma olduğunun altını çizerken, önemli turizm merkezlerinin kavşak noktası konumunda olan ilimizin uzun yıllardır söylene gelen yol ekonomisi konusunun da bu konuyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Tarımsal üretim anlamında bunun birçok örnek markası var. En yakınımızda Afyon Sucuğu, Afyon Kaymağı var. Amacımız tarım ve hayvancılık alanındaki üretimimizi artırırken, bunun yanında bu alanda Burdur’un marka değerlerinin oluşturarak, katma değer girdisini artırmak olmalıdır.

Bu noktada, hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz çok önemli çalışmaları olduğunu yakinen biliyorum ancak, Üniversitemizle birlikte Valiliğimiz, ilgili kurumlarımız, STK’larımız, oda, borsa ve birliklerimiz tüm paydaşlar olarak daha fazla ne yapabiliriz, yaptığımız çalıştay bunun içinde bir fırsat olacaktır.

Bunların yanında sürekli olarak artan Dünya nüfusu karşısında doğal kaynakların giderek azalması, çağımızın en önemli sorunlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya nüfusunun beslenmesi ve gıda sürdürülebilirliği için kullanılan kaynakların daha verimli hale getirilmesi ve kaynakların daha iyi şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu çalıştaylar, yukarıda saydığımız sorunların dile getirilmesi ve bu alanlarda çalışma ve planlamaların yapılması içinde çok önemli zamanları içeriyor. İnanıyorum ki Tarım ve hayvancılık alanında İlimizin eksik fazla tüm yönleriyle el alarak, bir çok konuda fikir telakkisi yaparak, atılması gereken adımlarla ilgili yol haritasını belirleyeceğiz. 

Geçtiğimiz Cuma günü Tarım ve orman Bakanlığımız tarafından düzenlenen Hayvancılık alanında önemli bir çalıştaya İlimiz ev sahipliği yatı. Bu çalıştay için İlimize gelen hemşehrimiz Bakan Yardımcımızın Valilik ziyareti sırasında, İlimiz ve ülke tarım ve hayvancılığı ile ilgili bir çok konuda fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. 

Bu ziyaret sırasında Bakan Yardımcımızdan ve genel müdürlerimizden taleplerde bulunduk. Bunlardan bir tanesi 200 bine yakın kültür ırkı hayvan varlığıyla Ülkemizin önemli damızlık hayvan üretim şehirlerinden olan İlimizde Hayvancılık Borsası’nın kurulması için teklifte bulunduk. Valilik olarak ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzle bu konuda işbiliği yapmayı teklif ettik, bu konuda ön görüşme gerçekleştirdik.

Amacımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın liderliğinde ortaya koyulan Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunda Burdur tarım ve hayvancılığını daha üst noktalara nasıl taşıyabiliriz bunun çabası içerisinde olacağız. Bunun için tüm paydaşlarla birlikte iş birliği içerisinde çalışmaya, kafa yormaya devam edeceğiz.

Bu minvalde bugün buradayız, sahada dile getirilen sorunların masaya yatırılması, geleceğe yönelik yapılması gereken çalışmaların planlanması için, ilin yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler buradayız. Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

İnanıyorum ki, ildeki tüm paydaşlar olarak kararlı bir şekilde yapacağımız çalışmalarla Burdur’un tarım ve hayvancılık sektörünü daha ileri seviyelere yükselteceğiz. Üreticimizin alın terinin zayi olmaması için, geleceğimizin en önemli konularından biri olan gıda güvenliğinin, gıda arzının ciddi bir şekilde ele alınması için bu çalıştayların önemini tekrardan ifade ederken, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

20231022_154913

FB_IMG_1697979228145