2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Burdur’da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler Valilik tarafından yayınlandı. 2024 yılında toplantı yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanı olarak belirlendi.

Yürüyüş güzergahları ise toplantının Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması halinde Çatalpınar kavşağından başlayıp Gazi Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulması veya Burdur Belediye İstasyon Aile Çay Bahçesi'nden başlayıp İstasyon Caddesi'ni takiben Adliye Caddesi ve Namık Kemal Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan itibaren bölünmüş yolun sağ tarafından devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulması olarak belirlendi.

Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yer Ve Güzergahları

Toplantının Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda yapılması halinde ise Belediye Konferans ve Sergi Salonu önünden başlayıp, Yunus Emre Caddesi'ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda son bulması veya Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Atatürk Caddesi ve Şeker Caddesi'ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda son bulması olarak belirlendi.

Çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerleri de belirleyen valilik toplantı gün ve saatleri ile sınırlı kalmak kaydıyla toplantı yeri ile yürüyüş güzergahlarındaki yerlere bu araçların asılabileceğini bildirdi.

Editör: Evrim Tuna Şahin