İşte burdura yerleşen Türk boyları hakkında bilmeniz gerekenler...

Burdur ili, Anadolu’nun güneybatısında yer alan ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken bir ildir. Burdur iline, tarih boyunca farklı Türk boyları ve aşiretleri yerleşmiş ve bölgenin kültürel ve sosyal yapısına katkıda bulunmuşlardır.

Burdur'a yerleşen boylar ve aşiretler

Burdur iline yerleşen Türk boyları ve aşiretleri arasında, Kuman Kıpçaklar, Oğuz Türkmenleri, Avşarlar, Bayındırlılar, Büğdüzler, Çavundurlar, Çepniler, Döğerler, Kayılar, Peçenekler, Kargınlar, Karaevliler, Salurlar, Yazırlar, İğdirliler, Yüreğiller ve Yovalar sayılabilir. Bu boylar ve aşiretler, farklı zamanlarda ve yollardan Burdur iline gelmiş ve çeşitli yerlerde köyler kurmuşlardır. Bazıları ise konar-göçer yaşamış veya başka bölgelere dağılmışlardır.

Burdur Turk Boylari

Burdur'un tarihi zenginliği

Burdur iline yerleşen Türk boyları ve aşiretleri, bölgenin tarihi, coğrafi, ekonomik ve kültürel özelliklerini etkilemişlerdir. Burdur ilinde, bu boylar ve aşiretlerin adlarını taşıyan yer adları, gelenekler, el sanatları, yemekler, müzikler, halk oyunları, giysiler, dil ve lehçeler bulunmaktadır. Bu boylar ve aşiretler, Burdur ilinin zengin ve renkli bir mozaik oluşturmasına katkı sağlamışlardır.

Burdur'un dönemlerce sosyolojik yapısı

Burdur iline yerleşen Türk boyları ve aşiretleri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli roller oynamışlardır. Bu boylar ve aşiretler, Bizans, Haçlı, Moğol, Selçuklu, Osmanlı, Karamanoğlu, Germiyanoğlu, Hamitoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşanan siyasi, askeri, sosyal ve kültürel olaylara tanıklık etmiş ve etkileşimde bulunmuşlardır.

Burdur'un geçmişi ve bugünü

Burdur iline yerleşen Türk boyları ve aşiretleri, bölgenin tarihini ve kültürünü şekillendiren önemli unsurlardır. Bu boylar ve aşiretler, Burdur ilinin geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamak için araştırılması ve korunması gereken değerlerdir.

Kaynak: Haber Merkezi