Korktuğumuz başımıza geldi. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, küresel ısınmanın etkilerini ve bu durumun yeni salgın hastalıkları tetikleyebileceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Dr. Dinççağ, küresel ısınmanın ekosistemleri değiştirerek mevcut florayı bozduğunu ve hastalık yapabilen mikropları da etkilediğini belirtti.

Deniz Suyu Sıcaklıkları Alarm Veriyor

Son günlerde yaşanan sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Dinççağ, özellikle Gökova Körfezi’nde yapılan deniz suyu sıcaklığı ölçümlerinin deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu değişikliklerin, mikroorganizmaların yayılımını ve aktivitesini artırabileceğini vurguladı.

Hazırlıklı Olunmalı

Dr. Dinççağ, küresel ısınmanın insan yaşamını giderek daha fazla etkileyen bir faktör haline geldiğini belirtti. İklim değişikliğinin, mikroorganizmalar üzerinde de değişikliklere yol açarak yeni olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabileceğini söyledi. "Bu durum, gelecekte salgın hastalıkların daha sık görülmesine yol açabilir. Bu sebeple dünya, potansiyel yeni salgınlara karşı hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Sıcak Hava Dalgalarının Etkileri

Küresel ısınmanın doğrudan insan sağlığına etkilerini sıralayan Dr. Dinççağ, sıcak hava dalgalarının yaşlı ve çocuk ölümlerini artırabileceğini, ishal gibi hastalıkların yaygınlaşabileceğini belirtti. Ayrıca artan yangınlar ve iklim kaynaklı felaketlerin de insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere yol açabileceğini ifade etti. "Artan sera gazları ve manyetik kirlilik gibi faktörler, insan bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek salgın hastalıkların olasılığını artırmaktadır" dedi.

Sağlıklı Çevre Politikalarının Önemi

Dr. Dinççağ, gelecekte karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını minimize etmek için iklim değişikliğiyle mücadele etmenin ve sağlıklı çevre politikaları izlemenin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Gelecekte karşılaşabileceğimiz sağlık sorunlarını minimize etmek için iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sağlıklı çevre politikaları izlemek hayati önem taşımaktadır" diyerek uyarılarını tamamladı.

Editör: Haber Merkezi