Sayın Üreticilerimiz
• 2022 /36 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Tebliğ 12.11.2022 tarihinde yayınlanmıştır.
• Buna göre;
• Desteklenecek besilik sığırların karkas ağırlıkları;
Etçi ırk ve melezleri 320 kg
Kombine ırk ve melezleri 300 kg
Sütçü ırk ve melezleri 280 kg
Yerli ırk 240 kg
• Başvuruda istenecek belgeleri; dilekçe, satış belgesi ve kesim raporu.
• Yıllık kesim sayısı 1-5 arası olan üreticilerimiz başvurularını İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 6 ve üzeri kesim yapan üreticilerimiz başvurularını üyesi oldukları Kırmızı Et Üreticileri Birliğine yapacaktır.
• Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.