Türk-İş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program'ın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde öncelikli reform alanı olarak önerilen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçiler arasında büyük bir endişe ve rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kıdem tazminatının 1936 yılından bu yana yapılan her değişiklikle işçiler için önemli bir kazanım ve vazgeçilmez bir hak haline geldiği belirtildi.

"Türk-İş, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir. OVP'de böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır."

Ekonomik ve mali krizin etkilerini azaltmak ve sona erdirmek amacıyla uygulanmaya çalışılan politikalar hakkında yapılan açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığı açıktır. Başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları ağırlaşmıştır. Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır."