21 Eylül tarihinde toplanan Rekabet Kurulu üyeleri, Uşak'ta sürücü kursları arasında fiyat tespiti yapıldığı yönündeki şikayetleri ele aldı. Yapılan ön araştırma sonucunda elde edilen kanıtların yeterli olduğuna karar veren kurul, 13 sürücü kursu ve bu kurslara danışmanlık hizmeti sunan bir firma hakkında resmi bir soruşturma başlatmaya karar verdi.

Soruşturma heyeti, 14 firmayı 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" başlıklı 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini incelemek üzere görevlendirdi.