Plana göre, sosyal yardım sistemi, iş gücüne katılımı engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak.

Bu kapsamda, sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacak. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacak.

Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecek. Eğitim odaklı sosyal yardımları daha etkin hale getirilecek.

Emekliler İçin Dev Müjde! Cumhuriyet'in 100. Yılında Muhteşem İkramiye (2)

Yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilecek

Planda, yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilmesi için de önemli adımlar atılması öngörülüyor. Sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak.

Öncelikle yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün, afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri yükseltilecek. Kırsal kesimde iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi için tarımsal faaliyetler çeşitlendirilecek, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı sağlanacak.