Ana Hedef: Gelecek Nesilleri Korumak

Çalışmaların odağında, halk sağlığını korumak ve gelecek nesilleri sigaradan uzak tutmak yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na sunulacak ön raporda, 18 yaş altına sigara satışının yasaklanması önerisi yer alıyor. Bu sayede, sigaraya başlama yaşı 15 yaş ve altı olarak belirlenerek, gençlerin korunması sağlanacak.

Tütün Şirketlerine İzmarit Vergisi

Ticaret Bakanlığı'na da Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılması önerildi. Bu değişiklikle, tütün şirketlerinden sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi alınması planlanıyor.

Dünya Örnekleri İnceleniyor

Çalışmalar kapsamında, sigarayla mücadelede öncü ülkelerin modelleri de inceleniyor. İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satışını yasaklayan model ve İspanya'da tütün endüstrisinden "izmarit vergisi" alan model Türkiye'ye örnek teşkil edebilir. Ayrıca, 2025'te sigara yasağının tüm ülkeye yayılacağı İzlanda modeli de bir sonraki aşamada dikkate alınabilir.

Sigara Üreticilerine Karşı Mücadele

AK Parti yetkilileri, sigara üreticilerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. İzmarit vergisinin, bu mücadelenin önemli bir aracı olacağı düşünülüyor.

Yeni Nesil Sigaralara da Dikkat

Çalışmalarda, geleneksel sigaranın yanı sıra yeni nesil ısıtmalı sigaralar ve elektronik sigaraların da ele alınması planlanıyor. Bu ürünlerin de halk sağlığına olan zararları ve izmaritlerinin çevreye etkisi değerlendirilecek.

Tüm Paydaşların Katılımı Bekleniyor

Sigarayla mücadelede etkili bir yol haritası çizmek için bilim adamlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınacak. Yasal değişiklikler ve yeni uygulamalar, kamuoyunun da desteğiyle hayata geçirilecek.

Editör: Haber Merkezi