Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Askeri okullarda eğitim gördü ve askerlik mesleğine başladı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşları'nda büyük başarılar kazandı. Savaşın ardından İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlaması üzerine, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıktı. Bu hareket, Milli Mücadele'nin başlangıcı oldu.

Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra, Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Bu genelgede, milletin kendi kaderini tayin hakkının vurgulanması ve milli mücadelenin temel ilkeleri belirlendi. Atatürk, daha sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri'ni toplayarak, milli mücadelenin ilkelerini daha da netleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı (3)

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, milli mücadelenin meşru zemini oluşturuldu. Atatürk, Meclis ve Hükümet Başkanlığı'na seçildi. Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali ile başladı. Savaşın ilk aşamasında, Kuva-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Daha sonra, düzenli ordu kuruldu ve milli mücadelenin zaferle sonuçlanması sağlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunda, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Atatürk, cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Atatürk, cumhuriyet döneminde, Türkiye'yi çağdaş bir devlet haline getirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Bu reformlar arasında, harf devrimi, şapka devrimi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü gibi önemli adımlar yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı (5)

Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, "Atatürk" soyadı kendisine verildi. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacak.

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler:
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı (1)
3. Hukuk Devrimi:
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Atatürk'ün Cumhurbaşkanılık Dönemi

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı (2)

Mustafa Kemal Atatürk, 1920-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığını yaptı. Bu süre zarfında, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimi için önemli reformlar gerçekleştirdi.

Atatürk, cumhurbaşkanlığı görevine başlar başlamaz, devletin temel kurumlarını kurdu. 1924 yılında yeni bir anayasayı kabul etti. Bu anayasa, cumhuriyeti ve laikliği temel alan bir devlet düzenini öngörüyordu.

Atatürk, cumhurbaşkanlığı döneminde, ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendirmek için çalıştı. Bu amaçla, 1923 yılında Lozan Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma, Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası alanda kabul ettirdi.

Atatürk, cumhurbaşkanlığı döneminde, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlamak için çalıştı. Bu amaçla, eğitim, ekonomi ve kültür alanında önemli reformlar gerçekleştirdi.

Eğitim alanında, harf devrimi, tevhid-i tedrisat kanunu ve kız çocuklarının okutulması gibi reformlar yaptı. Bu reformlar, toplumun eğitim seviyesini yükseltmeye ve kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelikti.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı (4)

Ekonomi alanında, tarım ve sanayinin geliştirilmesine yönelik reformlar yaptı. Bu reformlar, ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelikti.

Kültür alanında, Türk dilinin ve tarihinin geliştirilmesine yönelik reformlar yaptı. Bu reformlar, ülkenin kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelikti.

Atatürk, cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye'nin güçlü ve modern bir devlet olmasını sağladı. Bu yöndeki çalışmaları, Türk milleti tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır.