Günümüzde artan miras anlaşmazlıkları, enflasyon ve taşınmaz fiyatlarındaki artışlarla birlikte daha da karmaşık bir hal alıyor. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla mirasın eşit paylaşımını sağlamayı ve özellikle bakımını üstlenen çocuklara daha fazla miras bırakılmasını engellemeyi amaçlayan bir düzenleme yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte miras hukukunda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, ebeveynlerin mal dağılımı yaparken eşit pay yapmadığı takdirde, çocuklar haklarını arayabilecek.

Vefa öncesi bir çocuğa devredilen mülkler dahi vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir. Bir kardeş, ebeveyni ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler. Bu tür davalar için zamanaşımı uygulanmaz ve haksızlık yaşandığı düşünülen durumlarda asliye hukuk mahkemelerine başvurulabilir.

İşte yeni düzenlemenin öne çıkan noktaları:

  • Ebeveynler, mülklerini istedikleri çocuklarına devredebilirler.
  • Vefat sonrasında miras, evlatlar arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.
  • Geçmişte bir çocuğa devredilen mülkler dahi vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir.
  • Bir kardeş, ebeveyni ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler.
  • Bu tür davalar için zamanaşımı uygulanmaz.
  • Bu düzenlemenin, miras anlaşmazlıklarını azaltması ve kardeşler arasında daha adil bir miras dağılımı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi