İlahiyat Fakültesi, 2012 yılında kuruldu ve 2014-2015 döneminde hazırlık sınıfı ile eğitim öğretime başladı. Ancak daha sonra 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim-öğretime devam etti.

İlahiyat Fakültesi’nin fiziki ortamı ve teknolojik durumu, 24 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Fakülte binası 6 katlı ve 10.414,50 metrekarelik bir alana sahiptir. Binada konferans salonu, amfiler, derslikler, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, arşiv, kantin ve toplantı salonu gibi alanlar bulunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hazırlık Eğitimi Tekrar Başlıyor

İlahiyat Fakültesi’nde 2 profesör, 4 doçent, 15 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 akademik personel görev yapmaktadır. İdari personel olarak ise 1 fakülte sekreteri, 1 şef, 5 büro personeli ve 2 temizlik personeli bulunmaktadır.

İlahiyat Fakültesi’nde lisans düzeyinde 762 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrenciler, Temel İslam Bilimleri Bölümü (Hadis, Tefsir, Fıkıh Alanlarında) ve Tefsir Anabilim Dalı olmak üzere iki bölümde öğrenim görmektedir. Ayrıca, 38 öğrenci de yüksek lisans yapmaktadır.

İlahiyat Fakültesi, yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlık eğitimi vermeye başlaması ile birlikte, daha geniş bir öğrenci kitlesi ve daha kapsamlı bir eğitim programı sunacaktır.