Manipülasyon yapan kişi, kendi çıkarlarını veya amaçlarını gerçekleştirmek için karşısındaki kişiyi kontrol etmeye çalışır. Manipülasyon, sözlü veya sözsüz olabilir. Sözlü manipülasyonda yalan söylemek, aldatıcı davranmak, duygusal şantaj yapmak, suçlamak, korku ve kaygı uyandırmak, suistimal etmek, sıkıştırmak, tehdit etmek gibi davranışlar kullanılır. Sözsüz manipülasyonda ise göz teması kurmamak, kaş çatmak, kolları kavuşturmak, ses tonu değiştirmek gibi davranışlar kullanılır.

Manipülasyon yapan kişilerin ortak özellikleri şunlardır:

Bencildirler. Kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarından daha önemli görürler.

Kontrolcüdürler. Başkalarını kontrol etmek ve yönetmek isterler.

Manipülatiftirler. Başkalarını manipüle etmek için çeşitli yöntemler kullanırlar.

Duygusal olarak olgun değildirler. Duygularını yönetmede ve sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanırlar.

Manipülasyon Nedir Manipülasyon Yapanların Özellikleri Nelerdir (2)

Manipülasyon, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Manipülasyona maruz kalan kişiler, duygusal olarak zarar görebilir, özgüvenlerini kaybedebilir ve hatta zihinsel sağlık sorunları yaşayabilirler.

Manipülasyondan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Duygularınızın farkında olun. Manipülasyon yapan kişiler, genellikle sizin duygularınızı manipüle ederek sizi istedikleri gibi yönlendirmeye çalışırlar. Bu nedenle, duygularınızın farkında olmak ve kendinizi manipüle edilmeye açık bırakmamak önemlidir.

İçgüdülerinize güvenin. Birinin sizi manipüle ettiğini düşünüyorsanız, içgüdülerinize güvenin ve o kişiyden uzak durun.

Sınırlarınızı belirleyin. Başkalarının sizin üzerinizde güç sahibi olmasına izin vermeyin. Sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırlara saygı duyulmasını isteyin.

Manipülasyon, yaygın bir davranıştır. Bu nedenle, manipülasyondan korunmak için kendinizi eğitmeniz ve farkında olmanız önemlidir.