Durmuş Acar, vekaleten MAKÜ Rektörü olarak görevini sürdürecek.

Doktora programı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman üzerine yapan muhasebecilik üzerine kitapları olan Durmuş Acar, Süleyman Demirel Üniversitesinde Ana Bilim Dalı, Bölüm Başkanlıkları ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Burdur'da Bucak Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptı. (1995-2004) 2015 yılından beri de Burdur MAKÜ'de Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyor.