Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, son yıllarda Türkiye'de yapılan dişi sığır kesimlerinin nüfusa oranla hayvan sayısının yetersiz kalmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun, şu anda erkek besili danaların bulunamaması gibi sorunlara sebep olduğunu ifade etti. Ayhan, yem fiyatlarının yüksek olmadığını ve asıl sorunun hayvan sayısındaki yetersizlik olduğunu vurgulayarak, fiyat artışlarını yem fiyatlarına bağlamadığını söyledi.

Kirmizi Et Aa 1550575

Sektördeki tekelleşmenin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirten Ayhan, büyük firmaların bir araya gelerek fiyatları belirlediğini ve etkili olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetersiz hayvan sayısı sorununu çözmek için yapılan 600 bin hayvan ithalatının geçmişte denenmiş ancak başarısız olduğunu sdile getirdi.

Ayhan, besi işletmelerine ruhsat almanın bürokratik zorluklarının hayvan üretimini aksattığını belirterek, işletme ruhsatı almanın zorluğuna dikkat çekti. Bu sürecin üreticilere verilen en büyük ceza olduğunu söyledi ve bu zorlukların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: cumhuriyet