Türkiye’nin 2023’ün 9 aylık döneminde 705.5 Milyon Dolar değerinde yaklaşık 450 Bin büyükbaş hayvan ithal ettiğini açıklayan BTB Yönetim Kurulu Başkanı Gündüzalp, “Ülkemizde her yıl ortalama 400 Bin buzağı kaybımız var. İthalat yerine buzağı kayıplarını engellemeliyiz.” dedi.

Ocak-Eylül 2023 dönemini kapsayan 9 aylık süreçte, Türkiye’nin 705.5 Milyon Dolar değerinde ortalama 50-70 Bin damızlık, 380-400 Bin Besilik ve Kasaplık olmak üzere toplamda 450 Bin adet büyükbaş hayvan ithal ettiğini açıklayan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, yıl sonuna kadar ithalat rakamının 500 Bin’i geçeceğini ifade etti. Gündüzalp, “Ne yazık ki 2024 Yılında da büyükbaş hayvan ithalatı aynı rakamları görecek. Yani 2023 ve 2024’te toplam büyükbaş hayvan ithalatımız 1 Milyon’u geçecek. Oysa bizim üzerimize düşen, ithalat yapmak yerine, her yıl ortalama 400 Bin’i bulan buzağı kaybını engellemek olmalıdır.” dedi.

“Türkiye’de çok sayıda çiftlik gerekli hijyen koşullarını sağlayamıyor, üzerine bir de buzağı beslemede gerekli özen gösterilmeyince ölümler kaçınılmaz oluyor. Son dönemde artan gıda krizi ve tedbir almamız gereken gıda güvenliğini düşündüğümüzde hayvan varlığımızı öz kaynaklarımızda artırmamız stratejik bir öneme sahiptir.” diyen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Gündüzalp, buzağı kayıplarının önüne geçilmesi için önlemlerin ve eğitimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gıdada ithalat büyük riskler barındırıyor

Tarım ve hayvancılıkta disiplinli bir üretim ve yönetim ağı oluşturulmasının, bölgemizde artan tansiyona ve oluşabilecek tüm risklere karşı zorunlu bir stratejik hamle olduğunu vurgulayan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Ülkemizin gıda üretiminde yeterli artışı sağlaması gerekiyor. Üretim-tüketim dengesini öz kaynaklarımızla güçlendirerek sürdüremezsek, riskler artarak büyüyecektir. Bugün lojistik problemler, hayvan hastalıkları, fiyat istikrarsızlıkları ile birlikte küresel ölçekli siyasi ve askeri riskler düşünüldüğünde, ithalata dayalı gıda yönetimi büyük risk taşımaktadır.” dedi.

2024’te de tablo değişmeyecek 

“Türkiye’ye 2023’ün ilk 6 Ayında 361 Milyon Dolar karşılığında 235 Bin büyükbaş hayvan girdi. 2023’ün 3’üncü çeyreğinde ise aynı şekilde 200 Bin’in üzerinde Büyükbaş hayvan ithal edildi. İthal edilen hayvanların ortalama 50-70 Bin damızlık, 380-400 Bin Besilik ve Kasaplık. Toplam maliyet 705.5 Milyon Dolar. Yıl Sonuna kadar ithal edilen hayvan sayısı 500 Bin'i geçecek ve ülkemizden çıkacak para 1 Milyar Dolar’ı bulacak. 2024 yılında da farklı bir tablo beklemiyoruz. Yine büyükbaş hayvan ithalatı 500 Bin’i bulacak.” sözleriyle, içinde bulunduğumuz gerçek tabloyu ortaya koyan Başkan Gündüzalp, üretimin güçlendirilmemesi halinde gıdaya ulaşmakta zorlandığımız günlerin yaşanabileceğini ifade etti.

Buzağı kayıplarını engellemeliyiz

İthalat yerine yerel üreticilerin ve yetiştiricilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayıp, Türkiye’nin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınması için sürdürülebilir bir gıda üretim sistemi kurmamız gerektiğini sözlerine ekleyen BTB Başkanı Gündüzalp, “Ülkemizde her yıl ortalama 400 Bin buzağı kaybımız var. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemizi güçlendirmeliyiz. Bugün buzağı kayıplarının başlıca sebepleri prematüre doğumlar, yetersiz bakım ve besleme, hastalıklar, genetik sorunlar, çiftçilerin hayvan bakımı konusunda yetersiz bilgileri, hayvan refah standartlarının korunmaması ve çiftliklerdeki hijyen problemleridir. Disiplinli bir şekilde çiftlik denetimleri artırılmalı, gebe düve takibi yapılmalı, doğum ve doğum sonrası buzağı beslenme süreci takip edilmeli. Bunlarla birlikte yetiştiricilerimize zorunlu eğitimler verilmeli. Gerekirse yaptırımlar uygulanmalı.” dedi.

Aynı oranda sütten Almanya 20 Kat fazla kazanç elde ediyor

Almanya'nın yıllık 32 Milyon Ton çiğ süt üretiminden 11 Milyar Dolar ihracat geliri elde ettiğini, Türkiye'nin ise 24 Milyon Ton çiğ süt üretimine karşılık 450 Milyon Dolar ihracat geliri sağlayabildiğini belirten Başkan Gündüzalp, “Buzağı kayıpları engellenip çiftliklerimizde standartlar korunur ve hayvan varlığımız artırılırsa üretim gücümüzle birlikte ihracat gelirlerimiz de artacaktır. Ekim ayı meclis toplantısında da söyledim. Avrupa ülkelerinde çiğ süt fiyatı düşerken Türkiye'de artmaya devam ediyor. Almanya ile çiğ sütte eşdeğer üretim kapasitesine sahip iken onların ihracat geliri bizimkisinin 20 katından fazla. Bu ürün dengesine rağmen yaşanan gelir orantısızlığını çözmemiz gerekiyor” dedi.