GENEL BİLGİLER

ÖN BAŞVURU: T.C. TİCARET BAKANLIĞI

SINAV KAYDI BAŞVURUSU: https://sinav.hacettepe.edu.tr/giris 09.10.2023 – 20.10.2023

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

 • GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI  05.11.2023 09:30-12:00
 • GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI  05.11.2023 14:30-17:00

SINAV SÜRESİ: 150 dakika

SINAV GİRİŞ BELGESİ: 30.10.2023 TARİHİNDE

https://sinav.hacettepe.edu.tr/giris ADRESİNDE ERİŞİME AÇILACAKTIR.

SINAV SORU SAYISI: 5 SEÇENEKLİ 100 SORU

SINAV YERİ: ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – BEYTEPE YERLEŞKESİ

SINAV ÜCRETİ: 800,00 TL (SEKİZYÜZ TÜRK LİRASI)

SINAVIN UYGULAYICISI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ

SINAV BAŞARI NOT VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak Gümrük Müşavirliği Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puan hesaplanmasında (Puan= (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x100) formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru veya sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru veya soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru veya sorular dahil edilecektir.

Sınavda iptal edilen soru veya soruların olması durumunda bu soru veya sorular değerlendirmeye alınmayacak olup adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

SINAV KONULARI

SINAV KONULARI İÇİN GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NİN 567. MADDESİNE BAKABİLİRSİNİZ. SINAV KONULARINDA 25.09.2023 TARİHİNE KADAR OLAN MEVZUAT ESAS ALINCAKTIR, 25.09.2023 TARİHİNDEN SONRA İLGİLİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADAYIN SORUMLULUKLARI

a. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlar sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Bu nedenle doğacak hiçbir sonuçtan Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (HUYBOM) sorumlu tutulamaz. Hiçbir şekilde sonradan düzeltme yapılması söz konusu değildir.

b. Sınava girmeye hak kazandığı halde sınav ücretini ödedikten sonra sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

BAŞVURU

ÖN BAŞVURU: T.C. TİCARET BAKANLIĞI

SINAV KAYDI BAŞVURUSU: https://sinav.hacettepe.edu.tr/giris

Adaylar başvurularını https://sinav.hacettepe.edu.tr/giris internet adresinde kaydolarak yapacaklardır.

Kaydolduktan sonra sisteme giriş yapan adaylar öncelikle “BİLGİLERİM” bölümünü eksiksiz dolduracaklardır.

Bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran adaylar “Başvurulabilir Sınavlar” Bölümünden ilgili sınavı seçerek sınav için başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Bu aşamada gerekli belgelerin sisteme doğru şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

Aday başvuruları 09.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacaktır.

Engel durumu olan adayların, sistemde “BİLGİLERİM” sekmesinde yer alan “Sağlık, Engel Durumu ve HES Kodu” bölümünden indirilecek formu doldurarak, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık raporunun onaylı bir örneği ile yazacakları dilekçeleriyle birlikte, formun üzerinde belirtilen adrese (sınav başvuru süresi içinde) ulaştırmaları gerekmektedir.

SINAV

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerinden herhangi biri eksik olan adaylar sınava alınmayacaktır. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

BELGE 1: TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar Sınav Giriş Belgelerini https://sinav.hacettepe.edu.tr internet adresinden 30.10.2023 saat 09:00’dan itibaren alabilecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav saatine kadar sistem üzerinden alınabilecektir.

BELGE 2: GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİ

 • T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
 • T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Sürücü Belgesi
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 • Süresi Geçerli Pasaport
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Kayıp, Yenileme Durumlarında Verilen Geçici Kimlik Belgesi

SINAVA GİRİŞ BELGESİ YANINDA GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİSİ OLMAYAN VEYA ADAYIN TANINMASI ZORLAŞTIRACAK KADAR DEFORME OLMUŞ VEYA RESMİ KİMLİK ÖZELLİKLERİNDEN YOKSUN KİMLİK BELGESİNE SAHİP ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAKTIR.

dikakt

ADAYLARIN SINAV BİNASINA GELİRKEN GETİREBİLECEKLERİ ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

Yumuşak uçlu siyah kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu hariç), geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi

ADAYLARIN, SINAV BİNASINA GELİRKEN GETİREMEYECEKLERİ ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

Adaylar;

 • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat),
 • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla, - Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç),
 • Bilezik, broş ve diğer takılarla,
 • Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne),
 • Her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),
 • Banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • Her türlü delici ve kesici alet ateşli silah vb. teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, vb. araçlarla,
 • Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle
 • İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) GETİREMEZLER.

SONUÇLAR VE İTİRAZ

SINAV SORULARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını 06.11.2023 saat 09:00- 08.11.2023 saat 17:00 aralığında sistem (https://sinav.hacettepe.edu.tr) üzerinden yapacaklardır.

Sistem üzerinden yapılmayan itirazlar ücreti yatırılmış olsa dahi hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Türkiye Halk Bankası; Hesap No: 1541- 06000063, IBAN: TR23 0001 2001 5410 0006 0000 63) 75 TL (yetmişbeş Türk lirası) KDV dahil soru başı itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ile sistem üzerinden yapacaklardır.

Sınav itiraz ücreti eksik yatırıldığı takdirde adayın sadece itiraz ücretinin karşıladığı ilk soruları değerlendirmeye alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile Banka dekontu olmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile Banka dekontu olmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 08.12.2023 saat 00:00- 18.12.2023 saat 23:59 aralığında sistem (https://sinav.hacettepe.edu.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Türkiye Halk Bankası; Hesap No: 1541- 06000063, IBAN: TR23 0001 2001 5410 0006 0000 63) 150 TL (yüzelli Türk lirası) KDV dahil sonuç itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ile sistem üzerinden yapacaklardır.

Sistem üzerinden yapılmayan itirazlar ücreti yatırılmış olsa dahi hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile Banka dekontu olmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

UYULACAK KURALLAR

1. Sınavda 100 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarına bir etkisi olmayacaktır.

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunun terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve adayın sınavı iptal edilecektir.

3. Optik cevap kağıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kağıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. İlgili kısımları doldurmayı unutmayınız.

4. Optik cevap kağıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi durumda sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 5. Cevapların optik cevap kağıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik kağıda geçirilmesi için ek süre verilmeyecektir. Optik cevap kağıdına her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.

6. Salon başkanın “kitapçıklarınızı kontrol edebilirsiniz” duyurusu ile birlikte kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz. 7. Soru kitapçığınızın ön kapağında yer alan bölüme istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir.

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarıya çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan aday veya adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

9. Sınav esnasında, sınava gelirken getirilmesi yasak olan araç gereçlerden herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka aday/adayların kağıdına bakmak, başka aday/adaylarla konuşmak, silgi-kalem vb. şeyleri alıp vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

11. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve optik cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.

12. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

13. Sınava giren adalar, Sınav Giriş Belgesi ile geçerli Kimlik Kartlarını bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav başladıktan sonra Salon Başkanı tarafından toplanacaktır.

14. Sınav salonunu terk etmeden önce soru kitapçığı ile optik cevap kağıdınızı teslim etmeyi unutmayınız. Aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15. Bu açıklamaları okumadan ve “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 16. “SINAV BİTMİŞTİR” duyurusu yapıldıktan sonra işaretleme yapmaya devam etmeyiniz.

ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ OLMASINA NEDEN OLACAK HUSULAR

 • Sınav başlamadan önce, soru kitapçıkları ve optik formlar dağıtıldıktan sonra sınav salonunu herhangi bir nedenle terk etmek,
 • Optik cevap kağıdında ilgili kısımları doldurmamak,
 • Sınav sonunda soru kitapçığının ve/veya sayfalarının eksik olması,
 • Sınav salonuna fazladan müsvedde kâğıdı vb. getirildiğinin tespit edilmesi,
 • Sınav sorularının veya cevaplarının herhangi bir şekilde dışarıya çıkarılması veya çıkarılmaya teşebbüs edilmesi,
 • Sınav salonuna getirilmesi yasak olan eşyalardan birini sınav salonuna getirmek,
 • Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka aday veya adayların kağıdına bakmak; aday veya adaylarla konuşmak; silgi-kalem vb. alışverişinde bulunmak,
 • Sınav esnasında kopya çekmek, çekmeye teşebbüs etmek, kopya vermek veya kopya çekilmesine yardım etmek,
 • Sınava gelirken getirilmesi gereken geçerli kimlik belgeleri dışında başka bir belgeyle sınava girildiğinin tespit edilmesi,
 • Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kağıdını eksiksiz olarak teslim etmemek,
 • Salon başkanının sınav bitmiştir uyarısından sonra soru kitapçığına veya optik cevap kağıdına işaretleme yapmaya devam edilmesinin tespit edilmesi, durumlarında adayın sınavı iptal edilecektir.

Gümrük Müşavir ve Müşavir Yardımcılığı Uygulama Kılavuzu >>>> 2023.Sınav Uygulama Kılavuzu