2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda kurulan Proje Ofisi, disiplinler arası işbirliği ve araştırma projeleri yürütmek üzere farklı bölümlerden akademisyenler ve idari personelleri bir araya getirdi.

Proje ofisinin kurulma amacı, Üniversitemizin “Evrensel Bilgiden Toplumsal Katkıya” mottosuna bağlı olarak Gölhisar ve çevresinde toplumsal katkı projeleri, TÜBİTAK, BAKA, Avrupa Birliği Projeleri gibi projeler oluşturmak ve akademik personellerin akademik çalışmalarına katkı sağlayacak işbirliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK başkanlığındaki Proje Ofisi ekibi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu ekip, projelere katkıda bulunmak için bir araya gelmiş birçok değerli isimden oluşmaktadır. Proje ekibinde Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK,  Dr. Öğr. Üyesi Namıka BOYACIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALANLI, Öğr. Gör. Dr. Neslihan DAL, Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇEVİK, Öğr. Gör. Zafer KÖSE, Öğr. Gör. Sevdanur DURAN, Öğr. Gör. Zübeyde HASÇELTİK, Öğr. Gör. Seyhan AKGÜL ÖZARSLAN, Yüksekokul Sekreteri Papatya TOPCU ve dışarıdan derslere destek veren öğretim elemanları Mücahit GÜNAY ve M. Murat GÖRGÖZ yer almaktadır. Bilimsel araştırma, teknik beceriler ve yönetim alanlarında zengin bir deneyim ve uzmanlığı olan bu ekibin, çeşitli projelere sağlayacağı katkılar büyük önem taşımaktadır.

Bu çeşitlilik ve deneyim birikimi, yüksekokulumuzun araştırma ve yenilikçilik alanında önemli adımlar atmasını sağlayacaktır. Bu proje ofisinin faaliyete geçmesiyle, akademik başarı ve bilimsel keşiflerin önündeki engeller azalacak ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesi için uygun bir ortam sağlanacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi