Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yapılan Barınma Yardımı Açıklamaları

Barınma Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir sosyal yardım programı olan Barınma Yardımı, Türkiye'de sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kişilerin en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir destek programıdır. Bu program kapsamında, muhtaç ailelere ev onarımı, ev yapımı veya konut alımı gibi farklı yardım türleri sunulmaktadır.

Barınma Yardımı Şartları

Barınma yardımından faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1. Muhtaçlık Şartı: Başvuru sahibi, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan bir aileye mensup olmalıdır. Muhtaçlık sınırı, her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ve asgari geçim indirimi ile ilişkilendirilen bir gelir seviyesini ifade etmektedir.

  2. Sağlıklı Barınma Şartı: Başvuru sahibinin, sağlıklı barınma şartlarına haiz bir konuta sahip olmaması gerekmektedir. Sağlıklı barınma şartları, konutun fiziki yapısı, altyapısı, ısınması, aydınlatması, havalandırması, suyu, elektriği, doğalgazı gibi unsurları içermektedir.

  3. Yerleşim Yeri Şartı: Başvuru sahibi en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşamalıdır. Bu süre içinde başka bir yerleşim yerine taşınmış veya taşınmaya hazırlanmış olmamalıdır.

  4. Nafaka Yükümlülüğü Şartı: Başvuru sahibinin nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmamalıdır. Nafaka yükümlülüğüne haiz akraba, kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişileri kastetmektedir. Örneğin, eşler birbirlerine, anne-baba çocuklarına, çocuklar anne-babalarına nafaka yükümlüdür.

Barınma Yardımının Türleri ve Miktarları

Barınma yardımı başvurusu kabul edilen kişilere, ihtiyaçlarına göre farklı yardım türleri sunulmaktadır. Bu yardım türleri ve miktarları şu şekildedir:

  1. Basit Ev Onarımı: Konutun küçük çaplı tamiratlarını kapsayan bu yardım türünde, örneğin çatı tamiri veya duvar onarımı gibi işlemler desteklenmektedir. Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

  2. Orta Düzey Ev Onarımı: Konutun orta çaplı tamiratlarını kapsayan bu yardım türünde, örneğin ısıtma sistemi kurulumu veya elektrik tesisatı değişikliği gibi işlemler desteklenmektedir. Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

  3. Kapsamlı Ev Onarımı: Konutun büyük çaplı tamiratlarını kapsayan bu yardım türünde, örneğin konutun yeniden yapılması veya depreme dayanıklı hale getirilmesi gibi işlemler desteklenmektedir. Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

  4. Prefabrik Ev Yapımı: Konutun prefabrik malzemelerden oluşan bir ev ile değiştirilmesini kapsayan bu yardım türünde, örneğin sağlıksız veya güvensiz bir konutun prefabrik bir ev ile değiştirilmesi desteklenmektedir. Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

  5. Betonarme Ev Yapımı/Ev Alımı: Konutun betonarme malzemelerden oluşan bir ev ile değiştirilmesini veya betonarme bir evin alınmasını kapsayan bu yardım türünde, örneğin sağlıksız veya güvensiz bir konutun betonarme bir ev ile değiştirilmesi veya yeni bir betonarme evin alınması desteklenmektedir. Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Başvuru ve Son Tarih Bilgileri

Başvuru yapmak isteyen kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru formu doldurarak müracaat etmelidirler. Başvuru formu, vakfın internet sitesinden veya vakfın merkezinden temin edilebilir. Başvuru esnasında ayrıca belirli belgelerin de sunulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında yapılan sosyal inceleme sonucunda yardım miktarı ve türü belirlenmektedir.