Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2022 yılı katma değer içindeki payı yüzde 59,3 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 59,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

Toplam hasılaya oran yüzde 30 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2022 yılında yüzde 30 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ ya oranı 2022 yılında toplam ekonomi için yüzde 30 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,3 hanehalkı için yüzde 6,7 mali şirketler için yüzde 4,3 ve genel devlet için yüzde 2,7 oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2022 yılı için yüzde 10,5 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021 yılında yüzde 11,5 iken 2022 yılında yüzde 10,5 oldu.

Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH’nin yüzde 0,8’i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da yüzde 5 ile net borç alan pozisyonunda oldu.

Kaynak: İHA