Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Bir boşanma davasında, eşlerden birinin diğerine "Alo" demesini kusurlu davranış olarak değerlendiren mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti. 

Samsun'da görülen boşanma davasında, ilk derece mahkemesi çiftin farklı şekillerde kusurlu davrandığını belirtmiş ve bu arada bir eşin diğerine "Alo" demesini de ayrı bir kusur olarak kabul etti.

Evlilik

Her iki taraf avukatı, davada alınan bazı kararlara karşı itirazda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf talepleri incelendikten sonra tarafların talepleri reddedildi ve bu durum üzerine taraflar, kararın temyiz edilmesi için başvuruda bulundu.

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek eşine "Alo" demenin kusurlu bir davranış olarak değerlendirilmesine karar verdi.