Yılmaz, enflasyon farkının memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacağını ve diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmanın da göz önünde bulundurulabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, emekli maaşlarının adaletli bir şekilde düzenlenmesi ve emekliler arasında eşitlik sağlanması amacını taşıyor.

Orta vadeli programın gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Ankara’da basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği
toplantıda Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Yılmaz, OVP’nin gerçekçi olduğu yönünde yapılan değerlendirmeleri paylaşarak, vurguladığı en önemli noktanın programın uygulanması olduğunu belirtti.

Siyasi iradenin politika ve reformları hayata geçirme kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleştirdiği toplantıda Orta Vadeli Program’ın değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, “Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi”  şeklinde konuştu. Bu açıklamalar herkesin dikkatini çekti.

1686889567138-new-project-19

Siyasi iradeyle politika ve reformlar hayata geçecek

Yatırım Ortamı Eylem Planı üzerinde de duran Yılmaz, “Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı
düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis’e sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Mali disiplinin en önemli kazanım olduğunu vurgulayan Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını belirtti. Kamu tasarruflarının artacağını ifade eden Yılmaz, bütçe açığının
azalmasının toplam tasarrufları artırdığını belirtti.
Yılmaz, OVP’nin 4 temel amacını şu şekilde sıraladı: “Birinci amaç depremin rehabilitesi ve risklerin
azaltılması. Enflasyonda tek haneli rakamlara düşüş sağlanırken büyüme ve istihdamın devamı.” Dedi.