Emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden yapılacak olan bu planlama, geliri düşük olan bireyler için özel bir sosyal sigorta programı oluşturmayı öngörüyor ve sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklemeyi amaçlıyor.

Mali yük getirmeyecek

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sisteme giriş kolaylaştırılacak ve farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Aynı zamanda kolay işverenlik uygulamaları daha yaygınlaştırılacak. Aylık bağlama sistemi, bireylerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik ederek mali yük getirmeyecek bir şekilde düzenlenecek.

Sistemde mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, emeklilik kriterlerinin belirlenmesi sürecinde beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmaları üzerinde çalışmalar yapılacak.

Hukuki altyapı güçlendirecek

Özellikle düşük gelire sahip esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. İş gücü piyasasının değişen koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyum sağlanacak. Dijitalleşmenin etkisiyle geleneksel iş yerlerinin dışında ortaya çıkan yeni çalışma modelleri, sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getirilecek.

Ayrıca, sosyal güvenlik uygulamalarının, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle daha iyi bir uyum içinde olması için hukuki altyapı güçlendirilecek.