Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında zorunlu yapılan muayenelerde sayaçların tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti halinde, sayacın muayenesine devam edilemeyeceği 23 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile duyurulmuştu.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde sayacın kayıtlı olduğu kişilerin saçlarını yerinden sökerek servislere götürerek zorunlu bakımlarını yaptırmaları gereği belirtilmişti.

Periyodik muayenelerin yapıldığına dair listelere eklenilmemesi halinde ise kullanılanlara ceza kesileceği kesinleşmişti.

SU SAYAÇLARI LİSTE BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

6 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu sayaçlar içinde su sayaçlarını ilgilendiren bölümde değişikliğe gidildi. Liste bildirim zorunluluğu su sayaçları için 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Doğal gaz ve elektrik sayaçlarındaki liste bildirim şartı ise aynen devam ettirildi.

DOĞAL GAZ SAYAÇLARI İÇİN SON TARİH ŞUBAT SONU

23 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı olan gaz sayaçları listesinin, kullanan kişiler tarafından ilgili il müdürlüğüne 2024 yılının Şubat ayının son gününe kadar iletilmesi gerektiği tebliğ edilmişti.

Listeyi doğru zamanda iletmeyenlere ya da eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında 1705 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanacağı açıkta belirtilmişti.

2025 yıl sonuna kadar da tüketicilerin sayaçlarını sökerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç taktırmaları zorunlu kılındı.

Bunların yapılmaması halinde ise sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanunda belirtilen idari işlemler uygulanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ