Proje kapsamında, Denizli'de coğrafi işaret tescili almış 14 ürünün başvuru sahibi kurumlarından temsilcilerine "Coğrafi İşaret Uluslararası Tescil Sistemleri ve Başvuru Formları" hazırlama eğitimi verilecek. Danışmanlık hizmeti aşamasında ise "Uygulamalı AB Coğrafi İşaret Tescil Dosyası Örneği Oluşturma" danışmanlığı da sağlanacak.

Denizli'de Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Uluslararası Tescil Projesi (3) - Kopya

Gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası alanda tescillenmesi hedefleniyor. Bu sayede, Denizli'nin gastroturizm alanında tanınırlığının artması ve turizm gelirlerinin de yükselmesi bekleniyor.

Projenin temel amacı, Denizli'de coğrafi işaret tescili almış ürünlerin uluslararası tescil başvurularında karşılaşılan temel sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm üretmek. Proje kapsamında, Türkiye'de tescil almış başvuru sahibi kurumların uluslararası alanda tescil süreçleri hakkında eğitim almaları ve örnek başvuru dosyası hazırlamaları için danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Denizli'de Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Uluslararası Tescil Projesi (2)

Bu faaliyet sonunda, kurumların kendi başvurularını yapabilecek yeterliliğe erişmesi ve ilgili çalışanlarının da söz konusu alanda yeterli donanıma ve niteliğe sahip olması hedefleniyor.

Projenin bir diğer hedefi ise eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda uluslararası tescil başvuruları yapılan ürünlerin, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından alternatif turizm faaliyetlerine dahil edilerek gastroturizm alanında Denizli'nin tanınırlığının arttırılması.

Denizli'de Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Uluslararası Tescil Projesi (1)

Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinasyonunda sağlanacak olan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, uluslararası alanda tescillenen coğrafi işaretli ürünler, Denizli'nin gastroturizm alanında tanınırlığını sağlayarak turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak.