Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu önergeyle, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

emekli ikramiyesi

Ödeme takvimi ne zaman belli olacak?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklanacak.

Emekli

Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Çalışan emeklilere yapılacak ikramiye miktarı, 5 bin TL olacak. Bu miktar, çalışmayan emeklilere yapılan ikramiye miktarıyla aynı olacak.

emekli

Kimler ikramiyeden yararlanacak?

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek. Çalışan emekliler, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler olacak.