Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi iken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, ülkedeki yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 1,1 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1'e düştü. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 oldu. 2023 yılında il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 olarak kaydedilirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye Nüfusu Verileri

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34'e yükseldi

Türkiye'nin nüfusunun ortanca yaşı 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,2'ye, kadınlarda ise 34,7'ye yükseldiği görüldü.

2009 ve 2023 yılı medeni durum dağılımına göre, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Evli olanların oranı ise her iki cinsiyette de birbirine yakın seviyede gerçekleşti.

Burdur'un nüfusu

İl bazında nüfus verilerine göre, Antalya'nın nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 milyon 696 bin 249 kişi, Isparta'nın nüfusu 449 bin 777 kişi, Burdur'un nüfusu ise 277 bin 452 kişi oldu. Burdur nüfusu 2022 yılında ise 273 bin 799 kişi olarak kayıtlara geçti.

Burdurun Nüfusu

Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

Kilometre başına 111 insan düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Kaynak: TÜİKMuhabir: Evrim Tuna Şahin