Burdur Belediyesi 2024 yılının ilk meclis toplantısında Burdur’da yabancı iş yeri tabelalarının kaldırılması hususu görüşüldü. 

Burdur Belediye Meclisi 2024 yılının ilk birleşimi yapıldı. Gündeme ek gündem maddesi olarak sunulan “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında kanunun 4’üncü maddesinde; Halk tarafından vakı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziran’ının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi kanunu evvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususu veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.” denildiğinden Türk Dil Kurumu’nun kabul görmüş olduğu ve karşılığı olan kelimeler hariç olmak üzere, İlimizde faaliyet gösteren iş yerlerinin tabelalarında bulunan yabancı kelimelerin Türk Dil Kurumu’ndaki Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi hususu ek gündem maddesi olarak görüşüldü.

Başkan Ercengiz, 2003 yılında da belediye meclisinin bu konu hakkında bir karar aldığını da belirtti. Ercengiz, kararda bundan sonra açılacak diyerek karar alındığını ifade ederek, kendilerinin Türk diline yerleşmiş, kelime karşılığı anlaşılır vaziyette olan kelimeler hariç, Türk Dil Kurumunda karşılığı olmayan, anlaşılmayan bir alfabede ve dilde yazılan tabelalara ruhsat verilmemesi ve değiştirilmesi yönünde bir karar almayı teklif ettiğini söyledi.

Başkan Ercengiz, gündem maddesi hakkında yaptığı konuşmada, “Eskiden Aralık ayının ilk haftasında Yerli Malı haftasını kutlardık. Biz Türk dilini koruyabilmek, iyi bir Türkçe’yi çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Bu tabela kirliliğinin içerisine bir de hiç tanımadığımız harflerle hiç tanımadığımız bir dilde bir şeylerin yazılmış olması açıkçası beni rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Burdurlu olarak bir Arapça levhayı, bir Rusça levhayı görmek istemiyorum. Kazanılmış haklarla ilgili bir itirazımız yok ama kazanılmış haklar içerisinde tabelası Latin harfleriyle olmayanları dönüştürüp iştigal konusunu yazdıracağız.” dedi.

Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Burdur Meclis Toplantısı 2

Kaynak: ÖMER ÖZDOĞAN