Temeli yardımlaşma ve topluluk düzenini koruma esasına dayanan, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiş dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir.

Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı, 1071 Malazgirt Zaferi’yle adım attığımız Anadolu'nun Türk yurdu olarak vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sürecinde büyük rol oynayan, sosyal ve iktisadi hayatımıza yön vermiş, Türk-İslâm tarihinin önemli teşkilatlarından biridir.

burdur valisi türker öksüz

Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Doğruluk, helal kazanç, yardımlaşma, sabır, dürüstlük, ve kanaat etmeyi öğreten bir mektep olan Ahilik Teşkilatı, içerisinde barındırdığı değerler ve usta-çırak ilişkisiyle tüm dünyada örnek gösterilen medeniyetimizin en büyük zenginlikleri arasında yer almaktadır.

Bu önemli mirasın, en iyi şekilde yaşatılması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederken, her daim devletinin ve milletinin yanında olan, toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımıza, Ahilik sistemini yaşatmaya devam ettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.  

Bu duygu ve düşünceler içerisinde bu yıl 36’ıncısını kutladığımız haftanın hayırlı olmasını diliyor, bütün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını yürekten kutluyorum.