BURDUR’un On Bir Adet “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru” Ulusal Envantere Alındı…

Ulusal Envantere Alınan On Bir Unsurumuz; Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/ Maşala, Yünüm, Boğaz Havası-Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği, Burdur Şiş

Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda illerde oluşturulan “İl Tespit Komisyonları” vasıtasıyla yürütülmektedir.

İllerde bulunan “Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları” yılda iki kez toplanmakta ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri için illerinden belirledikleri teklifleri değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunmaktadırlar.

Müdürlüğümüzce bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında “Burdur Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu”nca dosyaları hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilen 11 (Onbir) unsurumuz Bakanlığımızca uygun görülerek “Ulusal Envanter Listesi”nde kayıt altına alınmıştır.

Bu unsurlarımız şunlardır;

Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/ Maşala, Yünüm, Boğaz Havası-Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği, Burdur Şiş.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, ilimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları”nı tespit ve kayıt altına alınması için yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.