Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, buğdayın üretim maliyetinin 11 lira 21 kuruş olduğunu ve sürdürülebilir üretim için en az 15 lira taban fiyatının olması gerektiğini ifade etti.

Desteklerin Arttırılması Gerekiyor

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme kaydetmesine rağmen tarım sektörünün yüzde 0,2 küçüldüğüne dikkat çekerek, ülkeye gelen sığınmacılarla birlikte nüfus artarken tarımsal üretimin azalmasının gıda arzı sorununu ortaya çıkardığını belirtti. Türkiye'nin verimli tarım alanlarına sahip olmasına rağmen yanlış tarım politikaları nedeniyle hatta saman gibi hayvansal üretimde kullanılan ürünleri dahi ithal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Tayakısı, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının önlenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için gübre ve mazot gibi desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ekim öncesi desteklerin zamanında açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Ahencan Tayakisi Zmo Adan Baskani 2024

Buğdayın KG fiyatı 15 Liranın Altında Olmamalı

Buğday üretiminin son yıllarda önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Tayakısı, kuraklık, yanlış tarım politikaları ve girdi teminindeki sorunlar nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını belirten Takayısı şöyle konuştu:


Buğday başta olmak üzere tahılların yeterli miktarda ve kalitede üretilmesi hem insan beslenmesi hem de hayvan beslenmesi açısından önem arz etmektedir. Un üretiminde kullanılan buğdayın özellikle gelişmekte olan ülkelerde stratejik bir ürün olarak kabul edilmekte olup Türkiye’de yetiştirilen tahıllar arasında ilk sırada yer almaktadır.
Bu veriler ışığında 2024 yılında buğdayın kilogram maliyeti 11,21TL’dir. Çiftçilerin buğday üretimine devam edebilmeleri için buğdayın kg fiyatının 15 TL’nin altında olmamalıdır.