Tarım sektörünün olmazsa olmazı çiftçilerimiz, son günlerde yüksek girdi maliyetleri ve değişen piyasa koşulları karşısında finansal sorunlara maruz kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) geçtiğimiz hafta kredi büyümesini yavaşlatmayı hedefleyen tedbirler aldığını biliyoruz. Yapılan açıklamalara baktığımızda zirai kredilerin durdurulmasının söz konusu olmadığı ve zaman zaman yoğunluk olsa da kredilerin aynı şartlarda devam ettirilmesi gerektiği konusu basında ve sosyal medya platformlarında sıklıkla gündeme gelmektedir.

Ziraat Bankası çiftçilerimizin finansal sorunlarını çözmek, tarım sektörünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla 160 yıl önce kurulmuştur. Logosunda başak bulunan Ziraat Bankasının Bucak şubesinde, çiftçinin bankasında, çiftçilerimiz ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dilenci pozisyonuna düşürülerek aylarca bekletilmektedir. Soruna ilişkin olarak çözüm yolu aradığımızda kredi notu ve kredibilitesi uygun olan çiftçilerin kredi taleplerinin genel müdürlüğe iletildiği ve ilgili dosyaların Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce bekletildiği cevabını almaktayız.

Çiftçilerin işletmelerini geliştirmelerine veya modernize etmelerine yönelik imkanların tanınması, finansal sıkıntılarına Ziraat Bankası tarafından çözüm bulunması, üreticimiz kadar tüketicilerimizin ve ülkemiz ekonomisinin yararına olacaktır. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı yanı sıra Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve diğer ilgililere konunun çözümü ve sürecin hızlandırılması için çağrıda bulunmaktayız. 

Kaynak: HABER MERKEZİ