Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş'ün başkanlık edeceği mayıs ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlanacak. 

Mayıs ayı meclis toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

 1. Onaç Mahallesi'nde bulunan 2002 Ada 7 ve 9 parsellerin Sosyal Hizmet Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesi,
 2. Bucak Kocaaliler Çevre Yolu Hattı'nın Kamulaştırma Sınırına göre imar planına işlenmesi için yapılan İmar Planının Revize Edilmesine yapılan itirazın görüşülmesi,
 3. Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 994 ada 10 parselin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından Muftülüğe tahsis talebinin görüşülmesi,
 4. Danıştay Altıncı Dairesi'nin E:2022/9185, K:2023/9142 Sayılı Kararının Uygulanması (Konak Mahallesi 11 Ada 18-14 Parsel) konusunun görüşülmesi,
 5. 2024 yılı asfalt malzemesi alımı için Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) ile yapılacak protokol ve sözleşme için İller Bankası veya özel bankalardan Teminat Mektubu alınması konusunun görüşülmesi,
 6. Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi,
 7. Bucak Belediyesi Personel Ltd. Şti. Yetkilisinin belirlenmesi
 8. Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
 9. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na üyelik ve yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
 10. Bucak Belediyesi'nin 2023 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi,
 11. Encümen Üyeliği Seçimi.