Yerel seçimlere katılacak isimler büyük oranda belli oldu. Peki, yeni seçilecek belediye başkanı, muhtarlar ve belediye meclisi üyelerinin maaşları ne kadar olacak? Özlük hakları nelerdir?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlığı ve 50.508 muhtarlık için seçim yapılacak. Bu seçimlerle birlikte belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin özlük hakları önemli bir konu haline geliyor.

Geçmişte belediye başkanlarının maaşları, belediye meclisleri tarafından belirlenirken, şimdi bu maaşlar kanunla düzenleniyor ve görev yapılan yerin nüfusuna göre değişiyor. Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde başkanlara 232.280 gösterge üzerinden brüt maaş veriliyor. Ancak bu tutardan önce genel sağlık sigortası (GSS) ve maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların belirli dilimlerine göre gelir vergisi kesintisi yapılacak.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Belediye başkanlarının maaşları, yerleşim yerinin nüfusuna bağlı olarak belirlenmektedir. Brüt maaşlar Türk Lirası cinsinden aşağıdaki şekildedir:

  • Nüfusu 2.0001'den fazla olan yerleşim yerleri: 176.735 TL
  • Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerleşim yerleri: 144.300 TL
  • Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerleşim yerleri: 119.670 TL
  • Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerleşim yerleri: 104.453 TL
  • Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerleşim yerleri: 89.235 TL
  • Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerleşim yerleri: 77.822 TL
  • Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan yerleşim yerleri: 62.605 TL
  • Nüfusu 10.000'e kadar olan yerleşim yerleri: 54.996 TL
  • Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebep nedeniyle görev başında bulunmadığında, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak atar. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ NE KADAR OLACAK?

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, belediyenin nüfusuna bağlı olarak belirlenen aylık brüt ödenekler şu şekildedir:

- Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler: 2.663 TL
- Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyeler: 3.424 TL
- Nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyeler: 4.565 TL
- Nüfusu 200.001 ve üzerinde olan belediyeler: 5.707 TL

Encümenin memur üyelerine bu ödeneklerin yarısı ödenir. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık brüt ödenek tutarı ise 9.130 TL'dir.

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Köy ve mahalle muhtarlarına aylık brüt 11.223 TL ödenek verilmektedir. Bu tutardan sadece 84 TL damga vergisi kesilmektedir. Emekli muhtarlar emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam edebilirler. Emekli olmayan muhtarlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik primleri yatırılır. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilerek emekliliklerine sayılır.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin