İŞKUR üzerinden 7 farklı ilden toplam 7 belediye personel alımı yapacak! Peki bu belediyeler hangileri? Hangi pozisyonlar için alım yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!

Iskur Typ Kura Sonuclari Aciklandi Mi T Wh

 • Nevşehir Kozaklı Belediyesi,
 • Kırıkkale Delice Belediyesi,
 • Düzce Çilimli Belediyesi,
 • Gaziantep Kayacık Sulama Birliği,
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi,
 • Çanakkale Belediye Başkanlığı,
 • Bodrum Belediye Başkanlığı

İŞKUR belediye personel alım şartları nedir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlanlara başvurular İŞKUR resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Editör: Evrim Tuna Şahin