6136 Sayılı Kanun kapsamında, ateşli silahlar, mermileri, bıçaklar ve salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletler düzenlenmiştir.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nde ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer kesici, delici aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması ile ilgili hükümler içeren bir kanundur.

Kanun, ateşli silahların ve bıçakların yasal olmayan kullanımının önüne geçmeyi ve toplumda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

6136 sayılı Kanun, ateşli silahların ve bıçakların taşıma ve bulundurma şartları, bu silah ve aletlerin üretimi, ithalatı ve satışı ile ilgili kurallar ve bu silah ve aletlerin kullanılmasından kaynaklanan suçlar ve cezaları düzenlemiştir.

Taşıma ve Bulundurma Şartları

6136 sayılı Kanuna göre, ateşli silahların taşınması için, ruhsat alınması zorunludur. Ruhsat, ateşli silahların cinsine, çeşidine ve niteliğine göre verilir.

Bıçakların taşınması için, ruhsat alınması zorunlu değildir. Ancak, saldırı ve savunma amacıyla özel olarak yapılmış bıçaklar ile kesici ve delici aletlerin taşınması yasaktır.

Üretim, İthalat ve Satış Kuralları

6136 sayılı Kanuna göre, ateşli silahların ve bıçakların üretimi, ithalatı ve satışı, İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

Ruhsata tabi olmayan ateşli silahların ve bıçakların üretimi, ithalatı ve satışı yasaktır.

6136 Sayılı Kanun Nedir Hangi Suçları Kapsar

Suç ve Cezalar

6136 sayılı Kanuna göre, bu silah ve aletlerin kullanılmasından kaynaklanan suçlar ve cezaları şu şekildedir:

Ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma suçu, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silah veya mermi taşıma suçu, altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmi günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silah veya mermiyi izinsiz olarak başkasına verme suçu, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silah veya mermiyi izinsiz olarak başkasına satma suçu, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silah veya mermiyi izinsiz olarak başkasına satın alma suçu, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silah veya mermiyi izinsiz olarak başkasına taşıma suçu, altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmi günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

6136 Sayılı Kanun'un Önemi

6136 sayılı Kanun, Türkiye'de ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili en önemli kanunlardan biridir. Bu kanun, ateşli silahlar ve bıçakların yasal olmayan kullanımının önüne geçmek ve toplumda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Kanun, ateşli silahların ve bıçakların üretimi, ithalatı ve satışını sıkı bir şekilde kontrol ederek, bunların yasa dışı yollardan elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, ateşli silahların ve bıçakların taşıma ve bulundurma şartlarını belirleyerek, bunların yasal olmayan amaçlarla kullanılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır.

6136 sayılı Kanun, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçları ağır bir şekilde cezalandırarak, bu suçların işlenmesini caydırıcı bir etki yaratmaktadır.

6136 Sayılı Kanun'a Uymamanın Sonuçları

6136 sayılı Kanuna uymayanlar, ağır cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Örneğin, ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulunduran bir kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu nedenle, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili her türlü işlemde 6136 sayılı Kanun'a uymak büyük önem taşımaktadır.