30 Ağustos Zafer Bayramı Burada tarihi anlatacak değilim. Sadece 30 Ağustos 1922’de başlayan büyük taarruzun nihai zaferle sona ermesiyle nelere yol açtığına değineceğim..

-‘Hasta Adam’ (Bu deyimin ilk defa Rus İmparatoru I. Nikolay tarafından art arda gelen savaşlar nedeni ile toprak kaybeden ve Avrupa'nın mali kontrolüne girmiş olan Osmanlı İmparatorluğu için kullanıldığı) olarak adlandırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun resmen bitmiş olmasına..

-Saltanatın kaldırılmasına,

-Cumhuriyet ilan edilmesine,

-Halifeliğin kaldırılmasına,

-Ardı ardına devrimlerin yapılmasına, (Harf, şapka gibi..)

Ve en önemlisi ‘LAİKLİK’ ilkesinin yeni devletin en önemli temel taşı olmasına öncülük etmiştir..

Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve sivil alanda ortaya koyduğu icraatlarıyla; 100 yıl geçmesine rağmen hala dünyanın birçok ülkesinde saygıyla anılır, araştırılır ve hatta öğretilir..

Bu yazımda özellikle 100 yıllık genç cumhuriyetimizin ayakta kalmasında en büyük etkenin ‘LAİKLİK’ olduğuna diğer İslam ülkelerinde mevcut durumu görünce yüzde 100 ikna oldum..

Yeryüzünde hem dini İslam, hem de LAİK olan tek devletin Türkiye olması ne büyük ayrıcalıktır, ne büyük öngörüdür, ne büyük itibardır..

Suudi şeriatı, Afgan İslam Emirliği (TALİBAN) şeriatı, İran Şeriatı ve diğer İslam ülkelerinin coğrafyasına ve anlayışına göre uyguladıkları şeriat yönetimi karşısında ‘DİN VE DEVLET İŞLERİNİ AYIRAN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ siyahla beyaz kadar farklı bir ülke olarak yeryüzünde yaşamını sürdürmektedir..

Google’ sordum: 

ŞERİAT nedir?

Kuran’ın ayetlerine, Hazreti Muhammet’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, Tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü, İslam hukuku.

Başka yorum yapamam, çünkü yetkinlik ve gereklilik taşımıyorum..

Mustafa Kemal Atatürk, her şeyi düşünmüş ki özgür bireyler, özgürce dinini yaşasın, böylece ne devlet ne de insanlar dayatma yapmasın diye LAİKLİK ilkesini Cumhuriyetin temeline yerleştirmiştir..

2021 yılında LAİKLİK ilkesi biraz örselense de hala Türkiye Cumhuriyeti Devletini’nin en önemli tutkalıdır..

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha çok sevdiğimi, minnet ve saygıyla andığımı söylerken ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlu olsun’ derim..

1 hafta sonra görüşmek üzere sağlıklı ve sevgiyle kalın..

SOKAK GAZETECİSİ
Bucak-BURDUR