​Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar “Taahhütname" belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının Mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Çiftçiler başvurularını; İl/İlçe Müdürlüklerine yapabilecekleri gibi önceki yıllardan süregelen kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden de yenileyebileceklerdir. Ayrıca; ÇKS dosyalarında muhtar/azaların imza ve onayları da kaldırıldı. Sadece çiftçilerin beyanı ve imzası yeterli olacaktır.

Çiftçilerin yapılacak destekleme ödemelerinden yararlanabilmeleri ve mağdur olmamaları için 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını 2 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kaynak: İREM TEKİN